ALEXANDER WEIJTS UIT LATHUM

Terwijl ik in het boek van Paul Burrell aan het lezen was heb ik twee dames mijn visie gegeven op het ongeval in Parijs. Ik heb hen laten weten dat Diana ‘in charge’ was en niet Dodi Fayed. Al Fayed draagt dus de volledige verantwoordelijkheid voor het ongeluk zoals ik aan de Britse Ambassadeur Rosemary Spencer heb gemeld cf. The Big Secret en is voor de schade aansprakelijk. Paul Burrell heeft duidelijk gesteld: “In de mythologie die sinds de dood van de prinses verbreid is, duiken telkens twee ridicule beweringen op: dat zij en Dodi van plan waren te trouwen, en dat zij zwanger zou zijn. De schandelijke suggestie dat ze zwanger was, is niet waar. En wat dat fabeltje over die huwelijksplannen betreft, dat uit Dodi’s kennissenkring lijkt te stammen, is het best mogelijk dat hij hun verteld heeft dat hij haar een aanzoek wilde doen, maar de prinses zal daar beslist geen oren naar hebben gehad”. Kort hierna trof ik Alexander in de kruidentempel. Hij liet mij weten dat de zaak binnenkort in Engeland gaat beginnen. Dit gesprek hebben we even later in gezelschap van nog drie mensen (twee dames en een heer) rond de open haard besproken. Alexander onderwierp mij opnieuw aan een kruisverhoor en leek de advocaat van de duivel te spelen. Hij liet mij weten dat ik wel enkele claims wegens laster kan verwachten omdat ik Al Fayed al zou hebben veroordeeld. Ik heb hem daarbij uiteengezet dat ik de heer Al Fayed niet heb veroordeeld maar uitsluitend heb gesteld dat hij aansprakelijk is voor de schade als eigenaar van de Ritz in Parijs. Ook ik betreur het dat zijn zoon daarbij het leven heeft gelaten zoals gesteld in mijn brief Birthday. Ik heb de heer Al Fayed dus niet veroordeeld. Dat laat ik liever aan de rechter over of eerder nog aan Koningin Elizabeth II. Ik verwacht van Hare Majesteit dan ook dat Zij mij op soortgelijke wijze terwille zal zijn als zij Paul Burrell ter wille is geweest. Ik heb haar immers van alle ontwikkelingen in kennis gesteld in mijn brieven Honourable Proposal, Letters en Letters to Diana, Princess of Wales. Margaret en Pim Kaper weten hoe ik daarover denk. Ik heb dus geen oordeel gegeven, maar mijn persoonlijke visie op de zaak als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes England & Wales.