PACIFICATIE

Kenmerk: 20040112JHLH 17.36 Bij het noemen van de Vereniging van Officieren der Cavalerie werd de verbinding “om technische redenen” verbroken. 18.44 Na 18.00 belde hij opnieuw. (9 april 2019 Wie?) De batterij van zijn toestel was leeg naar zijn zeggen. Het was een goed gesprek n.a.v de door mij aan hem toegezonden CD met Brieven aan Breuker en de nieuwjaarskaart met Diana in Grouw. Hij was het met mij eens dat die zaak in Engeland binnen een maand moet zijn opgelost. Daarbij heb ik hem laten weten dat ik iemand heb geschreven dat ik er weinig voor voel om nog langer op mijn geld te moeten wachten. Ook hebben we over het boek van Paul Burrell gesproken en het feit dat de heer Burrell klaarblijkelijk niet had begrepen dat hij Diana’s vermogensbestanddelen voor ons bedrijf diende veilig te stellen. 18.54 Peter Schuld belde met het verzoek de afspraak van morgen te verplaatsen naar 14.30 uur. Ik heb hem laten weten hoe hij moet rijden met de mededeling “het lijkt een beetje op Paleis Soestdijk”.