DE VUYST

Kenmerk: 20040126JHLH Ik heb Willem de bekende vier foto’s verstrekt voor Margit en Pim, nadat ik hen de limmerick heb geciteerd die ik ooit per email aan Margit heb doen toekomen: Er was eens een dame uit Eefde Die heel wat bijzonders beleefde Haar man genaamd Pim Was vreselijk slim Totdat zijn butler uit Kensington beefde

Hierop vroeg Willem mij of de publikatie van mijn boek niet kan worden voorkomen met een afkoopsom, waarop ik heb laten weten dat dat erg moeilijk is. Het boek staat immers al officieel geregistreerd bij de National Library van Canada en in alle zoekmachines ‘all over the world’. Bovendien heb ik de eerste zeven exemplaren in Engeland met Kerst 1997 verstrekt aan Hare Majesteit de Koningin, The Office of Diana at Kensington Palace, The Prime Minister at 10 Downing Street, Lord Balfour van Christie’s King Street, de Royal Library van Kings College te Cambridge, de familie Spencer in Althorp House en Reverend David Brindley van St. Mary’s Church in Warwick. Het boek van Paul Burrell heeft thans bovendien aangetoond dat de verhalen van Mohamed Al Fayed dat Diana met diens zoon in het huwelijk zou treden op pure fantasie berust. Mijn stelling dat Diana het slachtoffer is geworden van een ontvoeringspoging door Al Fayeds zoon wordt hierdoor steeds sterker bewezen geacht. Willem was ervan op de hoogte dat ik hoge kosten heb gemaakt voor de produktie van het boek. Die kosten bedroegen rond de 10.000 gulden. Je kunt de bedragen terugvinden in mijn kostenoverzicht van de holding.