UW KREDIETAANBOD TER ATTENTIE VAN DE DIRECTEUR VAN LENEN.NL

Kenmerk: 20040127JHLENEN.NL Geachte heer Van der Burgh, Hiermee deel ik u mede dat ik van uw vriendelijk aanbod voorlopig geen gebruik zal maken en zend uw bescheiden hierbij retour. Met name de vraag over mijn partner ligt nogal gevoelig. Zoals wereldwijd bekend is zij op 31 augustus 1997 tijdens een poging tot ontvoering om het leven gekomen in een tunnel in Parijs. Voor meer informatie terzake verwijs ik u naar het boek IN KONINKLIJKE DIENST van de heer Paul Burrell, ISBN 90274 9475 4 alsmede mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, waarvan u aangehecht de informatie aantreft. Met dank voor de door u genomen moeite treft u bijgaand nog vier foto’s aan waarop ik met mijn overleden partner ben afgebeeld.