JOHN AND DIANA FOREVER YOURS

Gisteren en vandaag heb ik mij hoofdzakelijk gewijd aan mijn hobby: de genealogie. Het zijn voorlopige versies van de mij bekende gegevens van het riddergeslacht Van der Heyden, de familie Van der Heyden van Baak tot Doornenburg, de familie Spencer in het Verenigd Koninkrijk en het aloude Friese familiegeslacht Halbertsma. Ik heb er met veel plezier aan gewerkt. Ik heb vanaf 12 februari drie brieven verzonden naar mijn gevolmachtigd directeur. De brief van 14 februari bevat de tot op heden door mij persoonlijk gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux (40.824,36 euro) en de Limited Company/Holding (53.830,31 euro). Totaal ontwikkelingskosten 94.654,67 euro. Het zijn daadwerkelijk door mij gemaakte kosten. Ik heb alle bonnetjes gescand. De kosten kunnen per kostensoort worden gespecificeerd. Ik heb de gegevens om 14.56 uur op CD verstuurd ten behoeve van de accountant. Mijn genealogisch onderzoek is inderdaad verhelderend. Ik ben nu benieuwd wanneer uitgeverij Het Spectrum in Utrecht de Nederlandse versie van mijn boek gaat uitgeven. Het manuscript heb ik daar op 18 december 2003 afgegeven ter attentie van de heer Henk ter Borg. Deze uitgever heeft het boek van Paul Burrell IN KONINKLIJKE DIENST (A Royal Duty) uitgegeven en dat is de voorloper van mijn boek. Mijn vrienden vind ik bij de Nederlandse Club Costa del Sol en in de Baak-kring.