LAST WILL I

Ik heb begrepen dat Paul Burrell nog een gesprek zou hebben met de prinsen William en Harry inzake de vermogensbestanddelen van hun overleden moeder en de eventuele rechten terzake van de Limited Company Instituto Cervantes Limited England and Wales. Afgelopen maandag heb ik de direct betrokkenen nog de volgende berichtjes doen toekomen. Lady Sarah Mac Corquodale Althorp House friends@althorp.com Please let me know when I can come and sign this book at your gift shop. Yours Sincerely, John. Earl Charles Spencer Althorp House mail@althorp.com Please let me know when I can come and sign this book at your gift shop. Yours Sincerely, John.