RETRAITE

20041003JH/LH De beproevingen van de fakkeldragers. Bij dit hoofdstuk stel ik mij de vraag wat er met de officiële brieven van het Instituto Cervantes Benelux is gebeurd, die Diana van mij heeft ontvangen en zoals verwoord in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. 261. Steven Spielberg. De relatie tussen de Spencers en de Burrells. En mijn brieven, waar waren die? Hoe weet Morton dat? Was hij erbij? Of/ofwel mijn brieven? Hier heeft Morton het woord ‘discreet’ tussen aanhalingstekens geplaatst. De instructies had hij van Diana. Dat had hij beter kunnen zeggen, maar dat was – wellicht – prematuur op dat moment. Dan moet Sarah – naar ik aanneem – ook over de bevoegdheden beschikken om het testament zodanig te wijzigen dat het in overeenstemming is met het daadwerkelijke – door Anthony Julius opgemaakte – testament van december 1996. Op p. 266 begint het verhaal over het Diana Memorial Fund. Zo vond ik op de ochtend van 2 augustus 1996 – na onze nachtelijke terugkeer per taxi uit het St. Peter’s Hospital – ook een munt van 1 pond in mijn tent. Ik had in die nacht al enig gerommel en gesprekken rondom mijn tent gehoord en besefte toen al dat er iets bijzonders aan de hand was. Die munt heb ik verzonden in een envelop met het opschrift 5-0! Doelende op het feit dat er op dat moment vijf vorstenhuizen bij mijn project waren betrokken. Op 18 januari 2001 werd Pauls huis in Farndon in Cheshire bezocht. Voor nader onderzoek en de limited company Instituto Cervantes England and Wales naar mijn stellige overtuiging.