DE EERLIJKE VINDER

LANDGENOTEN, Weet u of er nog ‘eerlijke vinders’ bestaan heden ten dage? Als wij vroeger iets vonden wat niet van ons was gingen wij er direct mee naar de politie. Ook met geld. Zo ben ik gisteravond 500 euro kwijtgeraakt door een moment van onbedachtzaamheid. Ik heb het geld om 19.18 uit de flappentapper van de Banco Popular gehaald en in een witte enveloppe in een zijvak van mijn Samsonite ‘handbag’ gestopt. Daarna ben ik even bij de heren Les Jell en David Maher op bezoek gegaan. De heer Jell had mij namelijk gevraagd of ik permission had van BUCKINGHAM PALACE om mijn verhaal te vertellen zoals ik dat tot op heden heb gedaan. Daarom heb ik hem gisteravond de volgende bescheiden overhandigd. Groepsfoto Paars I, Brief d.d. 18/01/97 van Companies House Cardiff, Certificate of Incorporation van Institituto Cervantes Limited Company No. 3300636, kopie enveloppe met opschrift On Her Majesty’s Service met codes 3 00636, 626 en 655. Ik beschouw dit dus als een official appointment van de zijde van BUCKINGHAM PALACE. In dit verband is ook het boek A Royal Duty van Paul Burrell ter sprake gekomen. Ik heb ook de Nederlandse vertaling IN KONINKLIJKE DIENST diepgaand bestudeerd en hierop aan mijn collega feedback gegeven. Daarbij is het opmerkelijk dat Diana al haar bezittingen in veilige bewaring heeft gegeven aan haar butler vanaf het moment van mijn bovenvermelde aanstelling. Zo vroeg de heer Jell mij deze week ook ‘And what about the ring?’. Duidend op de ring die Dodi Fayed voor Diana had gekocht. Daarop heb ik hem laten weten dat Paul Burrell in die tijd de enige was met wie zij telefonisch contact had. Volgens IN KONINKLIJKE DIENST heeft My Lady aan haar butler gevraagd wat zij daarmee moest doen. Paul heeft daarop het advies gegeven om die ring aan haar middelvinger te dragen als teken van vriendschap. Er is dus nooit en te nimmer enige sprake geweest van een voorgenomen huwelijk van My Lady met de Egyptische brokkenpiloot. Dit heb ik nog kunnen lezen in de Sunday Mirror toen ik op 31 augustus 1997 met de trein van Utrecht naar Den Haag ging om de laatste voorbereidingen te treffen voor ons huwelijk. Dit staat ook beschreven in mijn brief van 1 september 1997 aan Herman de Koning in Nijmegen. Ik ben dus nog steeds van mening dat Diana ’s bezittingen toebehoren aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Alles is verifieerbaar. Kijk bijvoorbeeld eens naar de codes op bovenstaande enveloppe. Hiermee kunnen de verbanden worden aangetoond. Paul Burrell heeft klaarblijjkelijk nooit begrepen waarom hij Diana ’s bezittingen moest bewaken. Dat heeft zij klaarblijkelijk zorgvuldig geheim gehouden tot het moment dat de onderhandelingen met het management van Harrods inzake een mogelijke participatie in ons bedrijf zouden zijn afgerond. Diana heeft het helaas niet meer aan haar butler kunnen uitleggen doordat de heer Al Fayed junior My Lady’s instructies klaarblijkelijk volledig in de wind heeft geslagen