OPLADEN VAN DE BATTERIJ

20050130JH/LH Tijdens het tachtigjarig bestaan van de SROC op 11 september 1998 heeft men mij verzocht lid van de VOC te worden. Deze situatie staat beschreven in Onze butler Paul Burrell Ik citeer: Voorts werd op instigatie van de heer Meijnen mijn positie binnen de VOC besproken als ‘lid’ of ‘buitengewoon lid’. Hierop heb ik de voorgeschiedenis uiteengezet. Op 11 september 1999 tijdens de reünie van de SROC mijn verhaal inzake mijn contacten met vijf koninklijke huizen en mijn positie als collega van Zijne Majesteit de Koning van Spanje uiteengezet en mijn toepassing van de militaire strategieën die ik als wereldwijd bekend eigenaar van het handelsmerk (t.g.v. interview via Radio Nederland Wereldomroep in 1989) vanaf het voorjaar 1991 heb gehanteerd. Ik ben daar uitgenodigd lid van de VOC te worden. In de regel is dat niet gebruikelijk en dient men minimaal de rang van reserve-officier te hebben. De majoor Nix liet echter weten dat hierop bepaalde uitzonderingen mogelijk zijn. Ik denk dat er terzake nog enkele koninklijke besluiten kunnen worden genomen. Ook is mijn aanvraagprocedure voor de grafelijke titel nog niet afgerond ten gevolge van de fatale ontvoeringspoging van de Prinses van Wales op 31 augustus 1997. Ik mag aannemen dat de heer Herman Tjeenk Willink dit in de Raad van State aan de orde kan stellen. Ik ben daarom ook benieuwd naar de maatregelen die de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten met betrekking tot deze situatie heeft genomen.