WITTE ROOK VOOR KLOKKENLUIDERS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN

20050407JH/TBG  Diana heeft na haar laatste testament volgens persberichten in december 1996 te hebben laten opmaken ten tijde van de oprichting van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales haar bediende Paul Burrell opdracht gegeven al haar bezittingen veilig te stellen (‘safe-keeping’). In mijn optiek voor ons bedrijf.