EUROPESE IDEALISTEN

De aandacht gaat op mijn website vandaag uit naar Tony Cottrell en in mijn Berichten uit De Zevende Hemel naar Spaans in Spanje en Latijns-Amerika en Internet. Na verzending om 18:53 van 20130107 Basisinformatie: The Diana Years heb ik gekeken naar de Royal Day Marriage Ceremony for Prince Charles & Lady Diana, en 1989. Nu zijn WIJ aan de beurt. Daarom gaan mijn gedachten thans uit naar het gedachtengoed van mijn vader en vertolkt door Ludwig van Beethoven in Ode an die Freude met een vervolg door André Rieu. Gevolgd door een loflied op de dames om mij heen, las Malagueñas hermosas. Mooi. Vooral die Rosa. En Prince Charles – The Royal Restauration in zuidwest Schotland uit 2007 met verwijzing naar 18 September 1998 Last Will, 28 January 1999 Change of address, 24 September 2005 Eight years later, 29 september 2005 Correction en 18 augustus 2009 His Royal Highness The Prince Of Wales in St. James’s Palace. Dit hoort bij ons verwerkingsproces beste MAAGD: Houd uzelf in toom. U krijgt meer voor elkaar als u kalm aan doet dan wanneer u van de ene activiteit naar de andere springt. Leen onder vrienden geen geld uit. Eet een drink niet te veel. Ventileer geen privé- mening als u een organisatie vertegenwoordigt. SCHORPIOEN: Drijf rustig met de stroom mee als niets zo loopt als gepland. Onverwachte informatie van een medewerker kan een nieuw licht werpen op een verwarrende kwestie. Maak vandaag geen reis- of vakantieplannen.

Dat is goed. Ik lees thans op de horoscooppagina van de Telegraaf “Become a Canadian Citizen. Take the first step and look if you are qualified”. Die oefening heb ik gedaan. Mijn informatie werd echter niet geaccepteerd met de mededeling “use only English letters”. Ik vind het namelijk wel interessant om Canadees staatsburger te worden vanwege de uitnodiging die ik op 24 maart 2006 heb ontvangen van de Royal Bank of Canada met het hoofdkantoor in Toronto. Mede vanwege het feit dat mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales is opgenomen in de National Library of Canada Cataloguing in Publication Data met de volgende gegevens:

Heyden, John l. van der

Letters to Diana Princess of Wales ISBN 1-55212-939-X

  1. Diana, Princess of Wales, 1961-1997—Miscellanea.
  2. Heyden, John L. van der I. Title.

DA591.A45D5335  2001 941.085’092 C2001-902713-3

In dit verband gaat mijn aandacht thans uit naar de 75ste verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix op 31 januari 2013. Zij is op 31 januari 1938 in Paleis Soestdijk geboren. In dit verband heeft men thans behoefte aan verhalen van Nederlanders inzake hun contacten met de Koningin.

Van Elly kreeg ik voor mijn 65ste verjaardag een bedrag om tot aanschaf over te gaan van het boek Spanje achter de schermen door Steven Adolf. Bol.com geeft hiervan de volgende beschrijving:

Samenvatting

Spanje heeft een eer hoog te houden als het aankomt op het levend houden van eeuwenoude, vaak uitputtende feestrituelen. En dat is opvallend voor een land dat de afgelopen vijfentwintig jaar een stormachtige ontwikkeling doormaakte. Spanje was een vastgeroeste dictatuur, maar stootte verbazingwekkend soepel door tot Europa’s voorhoede. En toch schuilt er achter de facade van het moderne Spanje een aanzienlijk weerbarstiger realiteit. Spanje achter de schermen gaat in op de zo kenmerkende tweeslachtigheid. Aan de hand van een tiental feestrituelen, verspreid over verschillende regio’s in Spanje, beschrijft Steven Adolf de sociale, politieke en economische veranderingen van het democratische Spanje. Van eetgewoonten tot de chaos in het Madrileense verkeer. Van de seksuele moraal en politieke opvattingen tot de internationale economische expansie. Spanje achter de schermen is een voortreffelijke handleiding voor iedereen die voor kortere of langere tijd met Spanje te maken heeft. Steven Adolf is correspondent in Madrid voor NRC Handelsblad, Elsevier, Radio 1 en Netwerk.

Recensie(s)

Dit boek heeft de originele opbouw van tien hoofdstukken, die elk beginnen met de beschrijving van een traditioneel feest, steeds in een andere streek van Spanje; elk hoofdstuk gaat daarna verder met acht à tien vaak pakkend getitelde subhoofdstukjes over uiteenlopende facetten van de Spaanse maatschappij. Anders dan in de gebruikelijke inleidingen over Spanje worden theoretische onderwerpen als geografie, geschiedenis en economie niet apart behandeld, maar wordt eruit geput om hedendaagse situaties te verklaren. De auteur woont al een aantal jaren in Madrid, waar hij werkzaam is als correspondent voor enkele Nederlandse media. Themakeuze en -behandeling getuigen van deskundigheid en een goede journalistieke aanpak: aansprekende onderwerpen, adequate informatie, prikkelende details, treffende voorbeelden, karakteristieke anekdotes, intelligent commentaar, waarbij het redelijk is gelukt de bril van de Nederlander ook eens af te zetten. De caleidoscopisch verspreide onderwerpen zijn via het register goed toegankelijk. Aanbevelenswaard voor ieder die Spanje beter wil leren kennen. Kleine druk.

Op kerstavond ontving ik van Elly terzake aangehechte informatie. Na doorlezing van onderstaande reactie heb ik besloten niet tot aanschaf over te gaan.

“erg negatief  18 februari 2007 De Hoofdzaak | Salamanca, Reino de España Steven Adolf heeft een bijzondere insteek gekozen voor dit boek. Het is interessant, onderhoudend en leerzaam. WEl erg jammer dat er vrijwel alleen aandacht is voor negatief opvallende zaken in Spanje!!”

Ter compensatie heb ik getracht voor haar mijn boek Letters to Diana Princess of Wales via Bol.com  te bestellen.

JOOST mag weten waar de royalties van mijn boek naartoe gaan. Ik sluit niet uit dat zij terechtkomen op een rekening van de ROYAL BANK OF CANADA. Hij heeft immers ook nog een nazaat in de Canadastraat 8 in Heino: Baron Johannes Van der Heyden Van Doornenburg.

Om 13:19 heb ik uit privémiddelen op verzoek van de Secretaris-Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux ter aanzuivering van het saldo honderd euro overgemaakt op rekening 4729266 van de Stichting Cervantes Benelux. Daarom ontvangt de heer G.C.L.M (Geert) Peters ook een kopie van dit bericht. In dit verband is er in het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux thans belangstelling voor 18 juni 2011 Bezoekverslag 17 juni 2011 ter attentie van de Voorzitter van de Vereniging van Leraren in Levende Talen en Dinsdag 20 maart 2012 Werkgelegenheidsplan voor Nederlandstalige hispanisten.

13:45 in mijn schriftelijke berichtgeving uit  2007 gaat de aandacht thans uit naar 11 januari 2007 Bevestiging afspraak 2 april 2007 15.00 uur ter attentie van Rector Magnigicus Prof.Dr. C.W.P.M. Blom van de Radboud Universiteit Nijmegen, 14 februari 2007 Gelukwens en ondersteuning beleidsplan ter attentie van Minister Wouter Bos van Financiën van Het Koninkrijk der Nederlanden, 15 april 2007 Brief aan Halbertsma Management Advies ter attentie van de heer J.R. Struyk te Arnhem en 22 augustus 2007 Opheldering misverstand ter attentie van mevrouw Henny Bakker-Daniëls van Reader’s Digest.

Hartelijke groet uit de Costa del Sol

John van der Heyden

Voorzitter Stichting Cervantes Benelux

Verzonden 14:06 aan Liesbeth, Elly, Marc, Cor en Geert Peters.