CONVERGENTIE

Nauwelijks bijgekomen van de geboorte van mijn Amerikaanse kleinzoon vernam ik vanmorgen het bericht dat H.M. Koningin Beatrix heeft besloten Haar Koningschap op 30 april over te dragen aan Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. Haar aftreden treffen wij aan op Koningin Beatrix maakt aftreden bekend. Ik citeer: “Zoals u allen weet hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij gedenken dat ons land tweehonderd jaar geleden een koninkrijk werd waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap die ik al enige jaren overweeg nu daadwerkelijk te nemen. Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was Prins Claus mij vele jaren een grote steun. Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven in verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van het koninkrijk waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden. Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen. Maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon de Prins van Oranje. Hij en Prinses Máxima zijn ten volle op Hun toekomstige taak voorbereid. Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de Grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap. Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaatsmaken voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van U. Ik hoop dat ik velen van U nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben U diep dankbaar voor het vertrouwen dat U mij heeft gegeven in de vele mooie jaren dat ik Uw Koningin mocht zijn.”

Deze toepraak is mij uit het Hart gegrepen. Daarom memoreer ik in dit bericht de correspondentie die ik vanaf 1995 met Hare Majesteit de Koningin en De Prins van Oranje heb gevoerd.

Correspondentie met Hare Majesteit de Koningin: 3 mei 1995 Bij de vijfde mei, 10 maart 1996 Gelukwens Karlspreis, 21 mei 1996 Karlspreis, 14 juli1996 Landgoed De Horsten te Wassenaar (1), 31 juli 1996 Convocaties, 27 augustus 1996 Landgoed De Horsten te Wassenaar (2), 10 september 1996 Overwegingen inzake Strategisch Perspectief 2000, 14 oktober 1996 Uw schrijven 567/96/CVB, 12 januari 1997 Huwelijk, 26 januari1997 Landgoed De Horsten te Wassenaar (3) en 27 januari 1998 Een droom van rood en geel.

Correspondentie met De Prins van Oranje: 14 januari 1996 Stichting Cervantes Benelux, 29 JANUARI 1996 Uw schrijven 96/wa/mjv, 22 maart 1996 Kroonprins Philippe van België, 27 maart 1996 Koningschap, 5 mei 1996 Gelukwens, 31 juli1996 Convocatie, 11 augustus 1996 Uw reactie van 8 augustus op mijn brief van 31 juli jongstleden, 9 maart 1997 European Cervantes Foundation, 27 maart 1997 Koningschap, 27 april 1999 Gelukwens, 30 april 1999 Veiligheidsmaatregelen, 27 april 2000 A Sus 33 años, 27 april 2001 A Sus 34 años, 10 januari 2002 Huwelijk, 17 januari 2002 Uw kenmerk 02/wa/mjv, 27 april 2002 Felicidades (1) en 7 de diciembre de 2003 Feñicidades (2).

Deze berichtgeving indachtig heb ik vanmorgen bij de kiosk op de Plaza de la Costa del Sol de Beatrix-special van de Telegraaf  gekocht met tal van terzake doende artikelen waaronder een interview met Reinildis van Ditshuyzen, die ik nog op 2 februari 2012 heb gesproken. Mijn Spaanse stadgenoten reageerden enthousiast op het nieuws dat Nederland nu een koningin krijgt die ook Spaans spreekt. Daarom heb ik ook nog een kort bezoekje afgelegd aan het koffieuurtje van de NCCS teneinde de Argentijnse eigenaar van Bora Bora te feliciteren met zijn Argentijnse koningin. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar onze horoscoop beste MAAGD: Uw vitaliteit accelereert en uw enthousiasme stijgt. U kunt een kleine tegenslag verwerken en er toch een prima dag van maken. Stel u flexibel op als u een sollicitatiegesprek voert. Trek u niet te veel aan van externe gebeurtenissen. SCHORPIOEN: Ondernemers onder u hebben momenteel de neiging wat al te uitbundig om te gaan met geld. U geeft misschien te veel producten gratis weg als reclame. Beperk dat tot een bepaalde periode om te weten te komen of een campagne aanslaat.

Ik houd mij nog steeds binnen het kader van mijn bestedingsbeperking. Dat neemt niet weg dat er voor de  Stichting Cervantes Benelux in de komende periode tot 30 april veel werk verzet dient te worden. Ik hoop dan ook in dit verband op jouw volledige medewerking te kunnen rekenen binnen het kader van ons CONVERGENTIEBEGINSEL als beschreven in onder meer 3 februari 1996 Taalcongres, 21 mei 2000 Convergentie (1), 3 november 2009 Convergentie (2) en  maandag 18 juni 2012 Convergentie en Transparantie.

Verzonden 14:02 aan Drs E.H. Halbertsma, CC Mr Drs Marc van Hoorn, G.C.L.M. Peters