ALEXANDER PECHTOLD, DICK BERLIJN EN FRANS TIMMERMANS

Eva Jinek had vanmorgen Alexander Pechtold in haar programma. Dit is voor mij aanleiding om een overzicht samen te stellen van mijn documenten waarin Alexander is vermeld beginnend met Correspondentie met De Regering van Het Koninkrijk der Nederlanden, Brieven aan de Volksvertegenwoordiging van Nederland en Paars III. Ook de bijdrage vanDick Berlijn inzake cybercriminaliteit acht ik van groot belang. In dit verband verwijs ik naar mijn brief 16 November 1996 Cybernetics and Systems. Vanaf 12:00 uur heb ik wederom naar Buitenhof gekeken. Deze keer met onze nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans. Zijn thematiek betreft De Staat van de Europese Unie. Ik zie hierin een verband met mijn First State of The Union. Met name inzake zijn visie op de combinatie van Realisme en Idealisme. Een duidelijk Cervantijns standpunt. Hierbij toont hij ook grote belangstelling voor het Middellandse Zeegebied. In dit verband is het interessant dat de top van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken afgelopen week “op de hei” heeft gezeten om zich te buigen over een Mission Statement.

Verzonden 14:00 aan Drs E.H. Halbertsma, CC Mr Drs Marc van Hoorn