MIJN DROOM VOOR ONS LAND, INSPIRATIE VOOR ONZE KONING

Ik heb gisteren kennisgenomen van de mededelingen van Hans Wijers als voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging inzake de feestelijkheden rond 30 april. Leden van het comité zijn naast Hans Wijers als voorzitter Ben Woldring, Ahmed Aboutaleb, Mavis Albertina, Joop van den Ende, Andrée van Es, Richard Krajicek en Roland van der Vorst. De heer Wijers noemde 30 april 2013 een “schakel tussen verleden en toekomst”. “Een dag om samen uit te kijken naar de toekomst van het Koninkrijk der Nederlanden. Als motto heeft het comité gekozen voor “Mijn droom voor ons land, inspiratie voor onze koning”. Zij willen jong en oud vragen hun toekomstbeeld samen te delen. Hoe ziet het Koninkrijk van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima idealiter uit? Wat voor land wensen wij onze koning en koningin en straks ook Prinses Beatrix straks toe? Hans Wijers attendeert daartoe op de website Mijn droom voor ons land beste Maagd: Het wordt een prettige dag al kan alles anders lopen dan u denkt. Houd het thuisfront op de hoogte als uw zakelijk leven uw privéleven dreigt te overlappen. Een speciaal iemand kan toenadering zoeken. Schorpioen: U kunt vandaag tijd te kort komen voor alles wat gedaan moet worden. Luister naar hetgeen anderen zeggen, ook al hoort u het liever niet. Vrienden kunnen onverwacht langs komen en verwachten dat u laat liggen waarmee u bezig bent.

Ik ben benieuwd. Onder meer naar het Koningslied. In dit verband verwijs ik naar mijn brieven Koningschap (1), Koningschap (2), Koningschap (3) en Koningschap en Transparantie. Wellicht is dit een aanknopingspunt. Verder houd ik mij vandaag nog bezig met mijn archief van de Asociación Europea de Profesores de Español. Zodra ik dat klaar heb stuur ik het naar jullie door. Wellicht is In dit verband de Europese Constitutionele Monarchie een goede gedachte als tegenwicht voor de chaotische democratie zoals die thans in Italië totstand is gekomen. Ter bescherming van het democratisch gehalte van het Koninkrijk der Nederlanden. Verzonden 13:01 aan Drs E.H. Halbertsma, CC Mr Drs Marc van Hoorn, Geert Peters

17:48 Ontvangen SMS van Léontine: “Dag John, ga jij naar de jaarvergadering van VDSN? Evt aansluitend naar Haaksbergen? Groeten, Léontine”

Hallo Léontine, Ik ontving om 17:48 jouw SMS “Dag John, ga jij naar de jaarvergadering van VDSN? Evt aansluitend naar Haaksbergen? Groeten, Léontine”. Ik kan niet per SMS reageren. Daarom doe ik het op deze manier. Bedankt voor dit berichtje. Ik heb voor een moeilijke keus gestaan. De jaarvergadering van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland wordt gehouden op 23 maart. Vanaf 19 tot 22 maart daaraan voorafgaand neem ik deel aan een groepsreis van de Nederlandse Club Costa del Sol naar Madrid, Toledo en Salamanca. Op woensdag 20 maart heb ik de middag vrij in Madrid. Hierover heb ik vorige week intensief van gedachten gewisseld met Luis Chirinos in zijn huisje in Cala de Mijas. De functie van de Stichting Cervantes Benelux binnen het kader van mijn werkgelegenheidsplan voor Nederlandstalige hispanisten dient te worden geoptimaliseerd. Voordien dient echter de problematiek met het Spaanse Instituto Cervantes te worden opgelost. Uit de gesprekken die ik met Luis Chirinos heb gevoerd is de volgende gedachtengang c.q. voorstel aan Victor García de La Concha voortgekomen.

1. Ik verleen licentie aan het Spaanse Instituto Cervantes voor het gebruik van mijn handelsmerk in de Benelux. 2. Hiervoor betaalt het Spaanse Instituto Cervantes een percentage van hun omzet aan de Stichting Cervantes Benelux. 3. Het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux wordt uitgebreid met deskundigen uit bijvoorbeeld de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en het bedrijfsleven. Bij voorkeur uit kringen van VNO/NCW. 4.  Ik trek mij terug als voorzitter uit het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. 5.  Het nieuwe bestuur van de Stichting Cervantes Benelux benoemt mij op basis van een arbeidscontract tot directeur van de stichting zoals dat in de Statuten van de Stichting Cervantes Benelux is voorzien. 6.  De ontwikkeling en operationalisering van Cervantes Holding vanuit Instituto Cervantes Limited laat ik graag over aan mijn collega Liesbeth Halbertsma alsmede de vestiging van de gehele constellatie in Paleis Soestdijk. Periodiek overleg acht ik hiertoe noodzakelijk.

Luis Chirinos adviseerde mij als bestuurslid van de Asociación Europea de Profesores de Español het gesprek met de heer García de La Concha niet te koppelen aan de komende NCCS-reis naar Madrid. Dit advies heb ik overgenomen. De reis naar Madrid heb ik echter al geboekt en betaald. De terugkeer is op vrijdagavond 22 maart. Het is voor mij dus op logistieke gronden niet mogelijk om op 23 maart van jouw gastvrijheid gebruik te maken. Ik hoop echter wel dat wij dat in het vat kunnen houden. Zodat het idee niet verzuurt. Ik heb het bestuur van de VDSN een artikel gestuurd voor Foco in verband met het dertigjarig bestaan van onze vereniging. Ik hoop dat zij het plaatsen. Daarom zal ik hen ook een kopie van dit bericht doen toekomen zodra ik het eerstvolgende nummer heb ontvangen. Gemimah Ribbers is immers vanaf 1 januari geen voorzitter meer en ik doe uitsluitend zaken met een officieel geïnstalleerd bestuur. Het staat jou echter vrij om hierover met onze collega’s van gedachten te wisselen in Hilversum. Ik heb met Luis Chirinos afgesproken dat ik deelneem aan het volgende AEPE-congres in Jaca en bereid mij daar nu reeds op voor.

Ik vind het jammer dat ik nog even moet wachten met een bezoek aan jou en Alexander. Wellicht is de week rond 30 april een goed alternatief. Ik ontving namelijk aangehechte brieven van de secretaris van Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima en van de Verenigde Staten-Generaal.

Hartelijke groet John van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux.

Bijlagen: 1. Kopie brief van mevrouw Drs J.F. Zaaijer van de DIENST VAN HET KONINKLIJK HUIS 2.  Brief van de VERENIGDE VERGADERING VAN DE STATEN-GENERAAL

Verzonden 18:49 aan Léontine Freeve en de bijlagen om 18:59