MONEY, THAT’S WHAT I WANT

Ik ontving van Youtube gisteren hun laatste update met onder meer een optreden van The Beatles. Uiteraard gaat het over geld. Want zonder geld kunnen wij geen bedrijf opstarten. In dit verband heb ik vanmiddag een bezoek gebracht aan Mieke Blankenstein Vermeulen in Torreblanca.  Ik zond haar om 17:55 het volgende bericht: “Hallo Mieke, Het was goed dat we vanmiddag weer even hebben kunnen bijpraten. Ik ben zojuist thuisgekomen en zag op mijn website de laatste brief die ik je heb gestuurd in 2010, t.w. Change. Om hier verder op in te haken vind je mijn laatste bezoek aan de Spar van Charl en Josien op Donderdag juni 2012 Hollandse Nieuwe en pescaítos. Zo kun je ook zien wat ik de rest van de tijd heb gedaan. Inhakend op de mededeling “Die contacten heb ik inmiddels gelegd en ik denk dat die lijnen binnen het kader van het zogenaamde Convergentiebeginsel uiteindelijk uitkomen op Paleis Soestdijk” vind je de verslagen van mijn laatste drie bezoeken aan het paleis op Bezoek aan Paleis Soestdijk, Butlers en etiquette op Paleis Soestdijk, Impressies van mijn bezoek aan Paleis Soestdijk, Reinildis van Ditzhuyzen over koninklijke huewelijken en Vijfde NS-Keuzedag 2011-2012. Ik ben zeer gecharmeerd door de 3D TV die je mij vanmiddag hebt laten zien. Hij past goed in mijn beoogde nieuwe werkkamer. Maar het lijkt mij niet handig dat ik hem bij jou aanschaf hier in El Reino de España. Tenzij je ook een vestiging hebt in het Koninkrijk der Nederlanden.  Hartelijke groet en tot de volgende keer.

Vervolgens constateerde ik wederom enige belangstelling voor verschillende documenten op mijn website. Terzake hanteer ik wederom dezelfde procedure als in mijn  bericht van 12:00 uur.

Verzonden 22:12 aan Drs E.H. Halbertsma, CC Mr Drs Marc van Hoorn