DE TROONSWISSELING

Van: John van der Heyden Aan: Drs E.H. Halbertsma CC Mr Drs M. van Hoorn, Geert Peters Liesbeth, Ik herhaal de tekst van de brief die ik gisteren van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal heb ontvangen: “Den Haag, 28 maart 2013 Geachte heer Van der Heyden, U heeft onlangs een verzoek ingediend om de beëdiging en inhuldiging van de Koning op 30 april bij te mogen wonen. Met u hebben vele anderen dat ook gedaan. De Voorzitter van de Verenigde Vergadering, de heer Fred de Graaf, heeft een selectie gemaakt van alle burgers die voor 30 april 2013 in de Nieuwe Kerk worden uitgenodigd. De keus is daarbij niet op u gevallen. Ter toelichting kan ik u zeggen dat bij de selectie voor het overgrote deel gekozen is voor mensen die door de Commissarissen van de Koningin van de twaalf provincies zijn voorgedragen. Daarnaast is een selectie gemaakt van mensen zoals u, die zich spontaan bij ons hebben aangemeld. Bij elkaar is dit naar onze mening een goede afspiegeling van de bevolking. Wij wensen u, ondanks deze teleurstelling, een bijzondere dag toe. Namens de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, de Griffier van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal mr. G.J.A. Hamilton”.

Voor de goede orde stel ik vast dat de heer Fred de Graaf, voormalig burgemeester van Apeldoorn, geen onbekende is van mij. Ik heb hem voor het laatst gesproken in Alkmaar op 1 juli 2009 tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden als vermeld in De tovenaar van Alkmaar. Hoewel ik als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux op 30 april niet aanwezig kan zijn in de Nieuwe Kerk in Amsterdam hoop ik toch dat de direct betrokkenen rond deze plechtigheid binnen mijn beleidskader nader tot elkaar zullen komen. Daarom loop ik opnieuw op de gebruikelijke wijze de documenten na die thans in de belangstelling staan. Ik ga door met bruggen bouwen totdat het beoogde doel is bereikt.

 Het nieuws van vandaag: “Toespraak Beatrix aan vooravond troonswissel DEN HAAG – Koningin Beatrix houdt aan de vooravond van de troonswisseling een toespraak op radio en televisie. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag aangekondigd. De toespraak, die van tevoren wordt opgenomen op Paleis Huis ten Bosch, wordt maandagavond 29 april om 20.30 uur uitgezonden op Nederland 1 en Radio 1. Een dag later wordt Prins Willem-Alexander ingehuldigd als koning.”

In dit verband ontving ik gisteren van het Valkhof aangehechte rekening. Hoewel ik dit eerder een zaak vind voor de Stichting Cervantes Benelux heb ik deze om 13:36 uur uit privémiddelen voldaan beste Maagd: Geef de kosmos maar de schuld als u zich niet 100% voelt. Besteed meer aandacht aan een onderneming voor deze u frustreert door onbelangrijke details. Vier een slecht humeur niet bot op anderen want dan zult u daarna excuses moeten aanbieden. Schorpioen: De kosmos zorgt voor enige verwarring. Pak problemen die ontstaan terstond aan. Zeg eerlijk waar het op staat, ook al doet u dat meestal en bij voorkeur niet. Laat echter niet te veel persoonlijke informatie los. Dat is goed. Tot morgen.

P.S. Als je nog met mij wilt trouwen kan ik daarvoor Dominee Jan van der Stouw benaderen. Hij is aanstaanee zondag voor het laatst in het Holland Huis voordat hij met zijn vrouw naar Arnhem teruggaat. Ik heb hen onder meer in kennis gesteld van mijn bezoek aan de doopsgezinde kerk in Leeuwarden op 25 december 1996 tijdens mijn verblijf in Paleis Het Stadouderlijk Hof in Leeuwarden.

Verzonden 14:00 aan Drs E.H. Halbertsma, CC Mr Drs Marc van Hoorn, Geert Peters