AEGON EN CERVANTES VERZEKERINGEN

Vandaag gaat de aandacht op mijn website uit naar Televisie, Telefónica, eerste toespraak en Paleis Soestdijk. In mijn Business Plan Instituto Cervantes England and Wales naar Collaboration with Spanish Instituto Cervantes, Risk Limitation en Field of Activity . In mijn Plan de Empresa Cervantes Holding Limited naar Diferenciación en el logo. Nadat ik vanmorgen een nieuw wachtwoord had aangevraagd voor mijn privérekening bij de ING omdat ik geen toegang meer kreeg tot mijn rekening werd ik vanmorgen om 9:45 gebeld door een medewerker van AEGON naar aanleiding van de kaart met mijn opmerkingen inzake het klanttevredenheidonderzoek d.d. 29 januari 2013 als vermeld in 20130129 Brief aan Hare Majesteit de Koningin aangetekend verzonden en verzonden 18:40 aan Drs E.H. Halbertsma, CC Mr Drs Marc van Hoorn, G.C.L.M. Peters.

Voor de goede orde vermeld ik nogmaals de inhoud van deze brief aan onze voormalige koningin: “INSTITUTO CERVANTES  BENELUX ENGLAND AND WALES Opleiding en Training, Werving en Selectie, Management, Business Consultancy, Reizen, Vertaalservice, Tolkenservice, Public Relations, Communicatie, Publishing, Spaans in Spanje, Amerika, Ondernemerschap, Luchtvaart, Automatisering, Internet, Productions, Verzekeringen, Hotels, Bankbedrijf, Voetbal, Prinses Diana Stadion, Televisie, Onroerend Goed  

Hare Majesteit Koningin Beatrix Noordeinde 66 NL 2514 GL ’s-GRAVENHAGE Datum:  Dinsdag 29 januari 2013 Betreft: TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013 Kenmerk:  20130129SCBHMKB MAJESTEIT, Terwijl ik nog bezig was met de geboorte van mijn kleinzoon Jasper van der Heijden op zondag 27 januari jongstleden in New York als zoon van mijn jongste zoon Ir Ramon van der Heijden en zijn echtgenote Femke vernam ik vanmorgen met respect en grote dankbaarheid uw mededeling dat U op 30 april aanstaande Uw ambt overdraagt aan Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima. Uw toespraak heb ik met veel aandacht beluisterd en is mij uit het Hart gegrepen. Daarom memoreer ik in dit bericht de correspondentie die ik vanaf 1995 met U en De Prins van Oranje heb gevoerd. Dit heb ik vanmiddag aan mijn collega Drs E.H. Halbertsma, voormalig directeur van De Baak te Noordwijk om 14:02 alsvolgt in een email gememoreerd:

Correspondentie met Hare Majesteit de Koningin: 3 mei 1995 Bij de vijfde mei, 10 maart 1996 Gelukwens Karlspreis, 21 mei 1996 Karlspreis, 14 juli1996 Landgoed De Horsten te Wassenaar (1), 31 juli 1996 Convocaties, 27 augustus 1996 Landgoed De Horsten te Wassenaar (2), 10 september 1996 Overwegingen inzake Strategisch Perspectief 2000, 14 oktober 1996 Uw schrijven 567/96/CVB, 12 januari 1997 Huwelijk, 26 januari1997 Landgoed De Horsten te Wassenaar (3) en 27 januari 1998 Een droom van rood en geel.

Correspondentie met De Prins van Oranje: 14 januari 1996 Stichting Cervantes Benelux, 29 JANUARI 1996 Uw schrijven 96/wa/mjv, 22 maart 1996 Kroonprins Philippe van België, 27 maart 1996 Koningschap, 5 mei 1996 Gelukwens, 31 juli1996 Convocatie, 11 augustus 1996 Uw reactie van 8 augustus op mijn brief van 31 juli jongstleden, 9 maart 1997 European Cervantes Foundation, 27 maart 1997 Koningschap, 27 april 1999 Gelukwens, 30 april 1999 Veiligheidsmaatregelen, 27 april 2000 A Sus 33 años, 27 april 2001 A Sus 34 años, 10 januari 2002 Huwelijk, 17 januari 2002 Uw kenmerk 02/wa/mjv, 27 april 2002 Felicidades (1) en 7 de diciembre de 2003 Feñicidades (2).

Deze correspondentie treft u ook aan op mijn website . Ik dank U voor al het goede werk dat U binnen het kader van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Uw Koningschap heeft verricht en verzoek U hiermede het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux de eer te vergunnen bij de proclamatie van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in de Nieuwe Kerk te Amsterdam aanwezig te mogen zijn. Ik verzoek hiermede Uw secretaris de uitnodiging te sturen naar mijn privé-adres in Spanje als hieronder vermeld. Met gevoelens van de meeste hoogachting, J.L. van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux. Roquedal 17, C704 E29620 Torremolinos, Spanje

De pensioenregeling van AEGON is nu in orde na enige aanloopproblemen. In dit verband gaat de aandacht in Corporate Governance thans uit naar Reactie VNO-NCW februari 1998, Reactie Kabinet 1998, De Raad van Commissarissen, Informatieverschaffing, Toetspunten en VNO-NCW-Handreiking bij Aanbevelingen van de Commissie-Peters.

Van mijn vermeldingen van AEGON heb ik een overzicht geproduceerd van Marketing: Afnemersanalyse, Commission Corporate Governance, Composición de la Comisión Gobierno Corporativo 1997, Differentiatie in beeldmerk, Differentiation in logo, Cervantes Verzekeringen, 3 December 1996 Developments on behalf of Lady Diana Frances Spencer Princess of Wales tot en met Vrijdag 21 september 2012 Prins Charles on de hoofdrol. Vanuit deze achtergrond ga ik opnieuw over tot de orde van de dag. In mijn Correspondentie en schriftelijke berichtgeving sinds de oprichting van het Instituto Cervantes Benelux in chronologische volgorde  is er  thans 12:39 aandacht voor 18 juni 1995 Het Capitool ter attentie van Burgemeester Ed d’Hondt van Nijmegen en in mijn dagelijkse berichtgeving gaat de aandacht uit naar Woensdag 19 september 2012 Het landgoed van Julio Iglesias en Donderdag 20 september 2012 Príncipe beste Maagd: Uw gedachten zullen vandaag draaien om geld en bezit. Misschien ontvangt u een scherp gestelde aanmaning die een oude schuld betreft. Neem contact op met de crediteur en vraag om enig uitstel als onmiddellijk betaling onmogelijk is. Schorpioen: U wordt in de juiste richting geleid als u naar uw intuïtie luistert. U hoeft niet dapper te zijn en sociaal met anderen verkeren als u tot vroeg in de middag liever in uw eentje bent. Daarna zult u gedreven en enthousiast zijn en graag in actie komen.

Dat is juist.