BEZOEK AAN VIANEN

In Nieuwegein-Zuid heb ik een kerkdienst bijgewoond in het ontmoetingscentrum De Rank. De dienst werd geleid door Ds Fred Blokhuis. Het was een inspirerende dienst met oude herinneringen van de apostel Paulus in Griekenland voordat hij naar Rome vertrok en ideeën over protestantse heiligen. Na de dienst heb ik aangenaam met de Heer Blokhuis van gedachten gewisseld. Het thema Koningsschap is in de dienst uitdrukkelijk aan de orde gekomen. Hij bood direct aan eens een keer als gastpredikant bij ons in Torremolinos te komen optreden. Na de dienst ben ik met het veerpontje overgestoken naar Vianen. Op 30 mei jongstleden hebben onze collega’s uit Wassenaar ook van die veerpont gebruik gemaakt op hun tocht naar Vreeswijk. Ik heb op het terras van De Hofdame oude herinneringen opgehaald over lady-in-waiting Spencer op 5 augustus 1996 in St George’s Chapel in Windsor Castle.

Verzonden 13 juni 2013 20:42