ONZE KENNISMAKING OP ZONDAG 9 JUNI 2013 TER ATTENTIE VAN DS FRED BLOKHUIS IN NIEUWEGEIN

Beste Fred, Het was mij een waar genoegen afgelopen zondag de kerkdienst in De Rank te kunnen bijwonen en met jou kennis te maken. Ik heb van die dag in mijn dagboek de volgende aantekening gemaakt en aan vrienden doorgecommuniceerd: “In NIeuwegein-Zuid heb ik een kerkdienst bijgewoond in het ontmoetingscentrum De Rank. De dienst werd geleid door Ds Fred Blokhuis. Het was een inspirerende dienst met oude herinneringen van de apostel Paulus in Griekenland voordat hij naar Rome vertrok en ideeën over protestantse heiligen. Na de dienst heb ik aangenaam met de Heer Blokhuis van gedachten gewisseld. Het thema Koningschap is in de dienst uitdrukkelijk aan de orde gekomen. Hij bood direct aan eens een keer als gastpredikant bij ons in Torremolinos te komen optreden. Na de dienst ben ik met het veerpontje overgestoken naar Vianen. Op 30 mei jongstleden hebben onze collega’s uit Wassenaar ook van die veerpont gebruik gemaakt op hun tocht naar Vreeswijk. Ik heb op het terras van De Hofdame oude herinneringen opgehaald over lady-in-waiting Spencer op 5 augustus 1996 in St George’s Chapel in Windsor Castle.” De thematiek heeft mijn bijzondere interesse als voormalig protestants christelijk onderwijzer op een rooms katholieke basisschool en al hetgeen daarmee samenhangt. Ik nodig je graag uit om met de PKN-gemeente in het Holland Huis in Torremolinos contact op te nemen om daar als gastpredikant op te treden. Ik ben daar dan graag bij aanwezig. Uiteraard kan ik daar ook het contact leggen. Aanstaande dinsdag ga ik weer vanuit Nieuwegein naar Spanje terug. Mijn levensverhaal tref je aan op Loopbaan John L. van der Heyden. Informatie over mijn vermoedelijke voorvader Gaspar op Heydanus. Tot dinsdag logeer ik bij mijn zoon Mark en mijn kleinkinderen Lucas, Emma en Lotte in de Reigersbek 11 terwijl mijn schoondochter Caroline een paar dagen met haar moeder op reis is naar Parijs.