ACHTER DE SCHERMEN

Gisteren heb ik tijdens de picknick onder mijn balkon kennisgemaakt met de 43-jarige schrijver Vicente Juan Mora uit Malaga. Hij heeft naar zijn zeggen vijftien boeken geschreven. Hij verzorgt vandaag de inaugurale lezing “Letterkundige creatie en nieuwe technologieën” tijdens de sluitingsbijeenkomst van het congres vanaf 12:30. In het oorspronkelijke programma van lezingen en didaktische workshops zijn er verschillende wijzigingen aangebracht. De lezing van Carmen Morán Rodríguez is komen te vervallen in de Sala Pireneos. Haar plaats wordt ingenomen door María del Pilar Celma Valero inzake een ervaring met literaire aanpassingen voor het onderwijs in de Spaanse taal. Ik stel vast dat het programma geen  thema’s bevat die aansluiten bij het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, het Business Plan Instituto Cervantes England and Wales en/of het  Plan de Empresa Cervantes Holding Limited. Vanmiddag begint hier in Jaca een folkloristisch festival dat voortduurt tot aanstaande zondag. 14:36 Ik heb de lezing van Vicente Juan Mora op video vastgelegd. Daartoe had de organisatie van het congrespaleis een scherm opgetrokken waarachter ik ongestoord mijn videobeelden van de lezing en de dankwoorden van Pilar Celma kon vastleggen. De geplande sluitingscocktail van 13:30 is niet doorgegaan. Ik heb bewondering voor de flexibiliteit waarmee la presidenta en haar team dit congres in goede banen heeft geleid. Alle congressen overziend vanaf 2001 beschouw ik dit congres als het meest bescheiden congres. Ik denk dat ik de mensen die ik in de loop van de afgelopen twaalf jaar via de AEPE heb leren kennen als goede vrienden moet gaan beschouwen en ben van mening dat mijn rol als ‘fotógrafo’ nu is uitgespeeld. Dus vanavond geen camera meer mee naar het Gran Hotel. We kunnen de foto’s nu immers direct naar de direct betrokkenen sturen. Vicente Juan Mora is directeur geweest van het Instituto Cervantes in Albuquerque in de Verenigde Saten.

20:00 Presentatie door Don Javier Ruescas Baztán over de Filippijnen. Nog bekend van Vrijdag 30 juli 2010 Sluiting en banket in La Coruña. De presentatie had ten doel op initiatief van Pilar García Escudero een internationaal colloquio te organiseren in Manila op de Filippijnen. 21:00 – 24:00 Sluitingsdiner in het Gran Hotel. Hierbij heeft het bestuur klaarblijkelijk afgezien van het optreden van een folkloristische groep. Nochtans heb ik ‘on second thougts’ alsnog mijn videocamera geïnstalleerd .