BERICHT AAN THOMAS TRIEBELS

Aan: Thomas Triebels. Beste Thomas, Zoals je hebt kunnen zien op 20130804 Saint Tropez, 20130804 Go Ahead en 20130805 Ik heb nog steeds behoefte aan uitbreiding van het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux heb ik besloten jou opnieuw van mijn persoonlijke ontwikkelingen in kennis te stellen. De reden is gelegen in jouw warmhartige belangstelling die je regelmatig aan de dag legt middels een telefoontje op mijn KPN-mobiel. Het vertrek van Pauline Krikke als Burgemeester van Arnhem maakt de communicatie mijns inziens nu ook iets gemakkelijker. Ik hoop dan ook dat je met Herman Kaiser beter kunt opschieten dan met Pauline. Voor de goede orde laat ik je weten dat ik uit King’s College Cambridge deze opnames heb ontvangen: Hallelujah  – Choir of King’s College, Cambridge live performance of Handel’s Messiah. De aan deze opname voorafgaande advertentie vertoont beelden uit de haven van Ibiza. Er zit dus schot in de zaak.