SCHOON SCHIP

Ik heb vanavond kennisgenomen van de conmotie die er in Het Koninkrijk der Nederlanden is ontstaan rond de bespreking die Alexander Pechtold van D66 heeft gevoerd met de fractieleiders van de Partij van de Arbeid en de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie op het strand van Scheveningen alsmede met Minister-President Rutte van Het Koninkrijk der Nederlanden in het torentje. Ik vind het een moedige poging van Alexander. Het is immers te gek voor woorden dat de Nederlandse Regering de Stichting Cervantes Benelux vanaf 1995 laat wachten op de uitbetaling van een normale factuur zoals ik die reeds op 3 september 1996 aan toenmalig Minister-President Wim Kok heb verantwoord. Tot op heden heeft Mark Rutte zich er als een Jantje van Leiden vanaf gemaakt. Maar het wordt nu tijd dat hij ook schoon schip maakt. Nog vóór de komende Prinsjesdag. Ik mag daarbij aannemen dat mijn dossier zich in het torentje bevindt. Zoniet, dan ga ik ervan uit dat de Nederlandse regering haar informatiesysteem niet op orde heeft. Vanzelfsprekend gaat de aandacht van de Nederlandse bevolking na de aanbieding van Het Droomboek nu uit naar Hans Wijers.