FACTUREN CERVANTESONLINE VOLDAAN EN OPROEP VAN SJUUL PARADIJS VOOR EEN HERNIEUWD ELAN IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Gisteren heb ik om 16:12 de facturen 13029763 en 13029824 inzake www.cervantesonline.eu, www.cervantesonline.nl en www.cervantesonline.be voldaan aan IS.nl in Purmerend. Ik hoop dat deze thans hun rendement gaan opleveren conform de belofte die Alexander Rinnooy Kan mij heeft gedaan tijdens het congres van D66 in 2010 in Amsterdam als beschreven in 20100419 De groene loper. Mijn aandacht wordt vandaag getrokken door een artikel van hoofdredacteur  Sjuul Paradijs van de Telegraaf himself.

Ik citeer: “za 14 sep 2013, 05:30 Tijd om terug te knokken  Amsterdam – Nederland heeft de buik vol van de crisis. Het heeft allemaal lang genoeg geduurd. Ons land is na vijf lange jaren van economische tegenspoed rijp om zich los te schudden van het crisismonster. Het is tijd om de rug te rechten en te gaan knokken tegen de crisis. Vandaar dat De Telegraaf vandaag opnieuw de website ‘stop de crisis’ lanceert. Tijdens het begin van de crisis in 2009 was de site ook actief. Nu er de eerste signalen zijn dat de creativiteit om aan een nieuwe toekomst te werken toeneemt, ondernemers weer kansen ruiken en het vertrouwen in een goede afloop stijgt, is het tijd om met een optimistische blik te kijken naar de veerkracht van de Nederlandse economie. Uit een Telegraaf-onderzoek blijkt ook dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders erop vertrouwt dat ons land uit de crisis komt. In brede lagen van de samenleving is die overtuiging er. Echter, vooralsnog komt het kabinet-Rutte komende dinsdag met nieuwe lastenverzwaringen waardoor de economische groei wordt vernietigd, terwijl noodzakelijke hervormingen op de lange baan zijn geschoven. Dat draagt bepaald niet bij aan het noodzakelijke vertrouwen. Stopdecrisis.nl helpt! Iedereen kan bij Stopdecrisis.nl terecht met zijn of haar ideeën om uit de crisis te komen. Studenten worden uitgenodigd om plannen te publiceren, echte ondernemers delen hun ervaringen met anderen, mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, maar toch weer aan de bak zijn, kunnen hier hun tips kwijt en wie zijn huis heeft verkocht, krijgt de gelegenheid om te vertellen hoe.  Daarom is dit het juiste moment om gezamenlijk de crisis te stoppen. Want als de crisis nu niet stopt, stopt die nooit.”

Dit verhaal sluit geheel aan bij mijn documenten 20080111 Paradijs uit Leiden, 20090516 De crisis te lijf (1),  20090516 De crisis te lijf (2) en 20100104 Uitnodiging aan hoofdredacteur Sjuul Paradijs van de Telegraaf. Het is inderdaad weer tijd voor een Hernieuwd Elan in Het Koninkrijk der Nederlanden beste Maagd: Breng dit weekend door in prettig gezelschap. Leen geen geld uit en sta voor niemand garant. Door scherp te luisteren kunt u heel wat informatie oppikken die nog van pas zal komen. Humor kan een ondertoon hebben. Schorpioen: Het verlangen eens iets anders te doen neemt toe. Een ongewoon romantisch incident zal verbazing wekken en misschien onzekerheid hoe nu verder te gaan. Vraag uitstel of assistentie als u tegen een deadline aankijkt. Normaliter is dat 28 september. Ik hoop mijn boeken te ontvangen voordat ik weer terug ga naar Het Koninkrijk der Nederlanden.