BELEEFDHEIDSBEZOEK VAN KONING WILLEM-ALEXANDER EN KONINGIN MÁXIMA MET MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN FRANS TIMMERMANS VAN DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN AAN HET KONINKLIJK HUIS VAN SPANJE EN EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA

Mede ten behoeve van het Bestuur van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland memoreer ik het bericht van de Embajada Real de los Países Bajos in 20130915 Verjaardag van Ida Willadsen van het Malaca Instituto en Prins Henry Charles Albert David van Wales.  Ik hoop van ganser harte dat deze ontmoeting zal leiden tot de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, Business Plan Instituto Cervantes England and Wales en Plan de Empresa Cervantes Holding Limited en dat mijn vanaf 1991 gemaakte ontwikkelingskosten, als vermeld in mijn Financiële Paragraaf, worden vergoed, zodat wij vanaf vandaag weer kunnen verder werken aan het herstel van de economieën van El Reino de España en Het Koninkrijk der Nederlanden. Ik ben bereid mij daarvoor te blijven inzetten, maar vind een vergoeding daartoe wel op zijn plaats.

Vanuit deze achtergond ga ik over tot de orde van de dag en loop de documenten na die thans in de belangstelling staan in mijn correspondentie  t.w. Brief van 1 april 1996 aan de Directeur van de Centrale Recherche Informatiedienst 19970418 Changing of the Guard on behalf of The Lord Chamberlain’s Office at Buckingham Palace19970512 Red Toyota Camry 19980909 Dank aan de redactie van Beau Monde te Hoofddorp en 19981211 Torremolinos.

 In dit verband blik ik ook nog even terug op de troonrede van gisteren als beschreven in de Telegraaf: “di 17 sep 2013, 18:28 Willem-Alexander blijkt snelle spreker’s-GravenhageKoning Willem-Alexander krijgt een voldoende voor zijn eerste voordracht van de troonrede. „Het was een goede presentatie”, oordeelde taalprofessor Jaap de Jong van de Universiteit Leiden dinsdag. „Aangenaam om naar te luisteren.” De nieuwe koning bleek een snellere lezer dan zijn moeder Koningin Beatrix. „Die las vorig jaar 1555 woorden in 18 minuten. Willem-Alexander deed 17 minuten en 5 seconden over 2227 woorden”, constateerde De Jong. „Een andere dynamiek, met meer woorden in kortere tijd.” Dit was een troonrede met visie´ De koning zou volgens De Jong wel meer naar zijn publiek mogen kijken en minder vaak naar zijn papier. „Maar ik heb liever dat hij minder fouten maakt door naar zijn tekst te kijken dan wanneer hij zich vaak vergist door de zaal in te kijken. Het is ook belangrijk om al die miljoenen correct te hebben.” De prof noteerde 4 à 5 versprekingen, maar die verstoorden de voordracht niet. De Jong vond dat Koning Willem-Alexander van premier Mark Rutte bijzonder veel ruimte had gekregen om een „persoonlijke noot te treffen.” Die ruimte werd gebruikt om dank te zeggen voor het medeleven na het overlijden van Prins Friso, bij de ‘hartverwarmende start’ die de koning kon maken en om Koningin Beatrix lof toe te zwaaien. „Ook wij Nederlanders kregen lof, voor de saamhorigheid ten tijde van de inhuldiging. Dat zorgde voor een positieve opmaat van de troonrede”, stelde De Jong. De volgende alinea met schets van de crisis was ‘ritmisch mooi’.” Wij hebben in Noordwijk dus niet voor niets aan visie-onwikkeling gedaan beste Maagd: Relaties trekken de aandacht en hebben met gunstige voortekenen te maken. Sta klaar om optimaal gebruik te maken van de kansen die u worden geboden; gebeurtenissen zullen zonder incidenten verlopen. Werk zowel thuis als op het werk samen. Schorpioen: U zult vandaag de voorkeur geven aan een aangename tijdpassering. Wie talent heeft zal goed vorderen met een creatief project. Een nieuwe romance kan u in de zevende hemel brengen, maar u doet er goed aan wat terughoudend te blijven. Deze horoscoop is ongewijzigd.