MIJN IMPRESSIES VAN DE ALUMNIDAG VAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT – DEEL 1

Ik ben gisteren om 10:15 met de sprinter uit Oss naar Nijmegen vertrokken en om 11:30 bij het Erasmusgebouw gearriveerd. Hierdoor kon ik nog een gedeelte van het ochtendprogramma bijwonen met de titel Het verstand de baas. De lunchpauze vond plaats in het Cultuurcafé en de hieraan verbonden tent. Ik had mijn eerste ontmoeting met mevrouw Erna Dikmans die zich gewoontegetrouw aan de organisatie van deze dag had gewijd. Het tweede gesprek had ik met rector magnificus Prof.Mr Bas Kortmann. Onder meer over het door hem aan Angela Merckel verleende eredoctoraat en zijn gesprekken met haar en Minister-President Mark Rutte van Het Koninkrijk der Nederlanden.

Om 13:00 heb ik een kijkje genomen in het Erasmusgebouw om mijn collega’s van de faculteit Spaanse taal- en letterkunde te begroeten. Ik werd daar te woord gestaan door mevrouw M. Vaal. Zij liet mij weten dat Maarten Steenmeijer had besloten de bijeenkomst van de sectie Spaans niet te laten doorgaan omdat er slechts vier aanmeldingen waren. Wel liet zij weten dat men van plan is om weer nascholingscursussen te gaan organiseren zoals Cees van Esch en Marc van der Linden te Diepenbeek België dat in het verleden in Han-sûr-Lesse hebben gedaan. Het leek haar een aardig idee om dat ook in Spanje te doen. Ik ben bereid daaraan mijn medewerking te verlenen en heb afgesproken daarover met haar in contact te blijven.Vanaf 13:30 heb ik deelgenomen aan het middagprogramma van de faculteit Managementwetenschappen die tegelijkertijd haar 25ste verjaardag vierde. Deze faculteit is dus in 1988 opgericht in de tijd dat ik de managementopleiding van Nieuw Elan volgde. Daarbij realiseerde ik mij dat ik als entrepeneur aan de basis sta van tal van ontwikkelingen. Ten tijde van mijn studie aan de universiteit in de jaren 1970-1977 was het bijna ondenkbaar dat daar een studie gevolgd zou kunnen worden die opleidt voor een commerciële activiteit. Voor aanvang van de eerste presentatie door de heer Lambert van Nistelrooij heb ik kennisgemaakt met studentendecaan Allard van Riel en hem gefeliciteerd met het 25-jarig bestaan van de faculteit. De heer Van Riel had de leiding over het middagprogramma. De eerste Keynote Lezing werd verzorgd door Europarlementariër en alumnus Lambert van Nistelrooij. Het werd een boeiend betoog waarin de heer Van Nistelrooij (neef van de voetballer die onder meer bij FC Málaga heeft gespeeld) liet weten als onderhandelaar bij de Europese Commissie verantwoordelijk te zijn voor de toebedeling van 320 miljard euro aan structuurfondsen gedurende de jaren 2014-2021. De heer Van Nistelrooij zit namens het CDA in het Europees parlement. Hij is rapporteur en onderhandelaar namens het hele parlement en heeft als taak om vooruit te kijken en gaat daarbij uit van regio’s. Hij wil met name investeren in toegevoegde waarde op de activiteiten in de Europese Unie met als drie kernactiviteiten:

Kennis -> Opleiden/Groen – klimaatvriendelijk/Mensen aan het werk richting 2020

Mijn inziens is dit de financier die wij nodig hebben om de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux te financieren. Hij werkt naar zijn zeggen toekomstgericht en liet weten dat de structuurfondsen in het verleden cohesiefondsen waren ter bevordering van sociaal-economische cohesie middels infrastructurele werken zoals de aanleg van snelwegen in Portugal. Dit is nu veranderd in Kennis, Vergroening, Banen. De EU kent gelden toe aan de landen, naar de regio’s in Europa. Daartoe stelt men een agenda samen van Kennis, Vergroening en Banen. Het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux is op de eerste plaats een Werkgelegenheidsplan voor Nederlandstalige hispanisten in Nederland en België. De overheid heeft volgens de heer Van Nistelrooij in grote delen van Europa geen geld. Daarom is ook het bedrijfsleven belangrijk. Zo liet hij weten dat bijvoorbeeld Peugeot sterk is in Madrid. De regio is in het Europees parlement heel populair. Er is minder gevoel voor de hoofdstad. Regionale samenhang is belangrijk. Hij sprak over het stipje aan de horizon. Ik heb mij steeds als zodanig beschouwd in De Zevende Hemel aan de Costa del Sol.

Het geld is nu beschikbaar naar zijn zeggen. De heer Van Nistelrooij heeft eerst gewerkt aan de architectuur. Als zodanig beschouw ik ook het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Resultaat van 22 jaar persoonlijk bekostigd ontwikkelingswerk, zoals wij kunnen zien in mijn Financiële paragraaf. De accenten zijn thans verlegd van sociale en economische cohesie naar territoriale cohesie. Er zijn sterke gebieden en minder sterke regio’s. De heer Van Nistelrooij werkt met drie ‘C’s:

C van Concentration/C van Cooperation/C van Connection

Hij investeert in specialisaties. Nederland heeft naar zijn zeggen een kaart met “slimme specialisaties”. Als zodanig kan ons Werkgelegenheidsplan voor Nederlandstalige hispanisten in Nederland en België mijns inziens worden aangeduid. Een nieuw systeem is ook het nieuwe Galileïsysteem. De vraag is: Wie gaat het maken? Als je niet produceert kun je ook niet consumeren. Lambert van Nistelrooij voelt zich een sociaal geograaf en is voorstander van investeringen in kennis samen met bedrijfsleven en overheid. Dat sluit volledig aan bij ons poldermodel zoals wij dat in Hoofddorp en Noordwijk hebben bedacht in de jaren 1989, 1990 en 1991. De bedrijven moeten “hun ding” doen. De heer Van Nistelrooij ziet meer in de architectuur hieraan voorafgaand. In dit verband verwijs ik wederom naar het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Naar zijn zeggen heeft Wim Kok ontwikkelingen geëvolueerd op het gebied van het wetenschappelijk onderwijs. De heer Van Nistelrooij verwees ook naar het Management Institute for Technology MIT in Massachusetts.  Kernwoorden:

Kennis – Slimmer – Groener – Mensen aan het werk

Banken stimulans geven dat gedragen wordt. Internet Governance. Eén world wide web? Ik pleit ook voor een Spaanstalig world wide web. Daartoe staan mijn domeinnamen ter beschikking. Het is 2 voor 12. Lambert van Nistelrooij gaat over 40% van de Europese begroting en pleit voor kennis verbinden met innovatie. Opmerkelijk was zijn opmerking dat hij 200 miljoen steekt in een uigebreide stoffenbank in Oss. De EU geeft een garantie van 200 miljoen vanuit de Europese investeringsbank. Met dit soort instrumenten kunnen banken over de streep worden getrokken.