HERDENKINGSBIJEENKOMST PRINS JOHAN FRISO IN DELFT (DEEL 1)

Aan: Drs E.H. Halbertsma CC Mr.Drs. Marc van Hoorn, De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux,  Thomas Triebels Liesbeth, Gisteravond heb ik naar de opnames gekeken van de herdenkingsbijeenkomst voor Prins Friso in Delft zowel de uitzending op Nederland Eén als Blauw Bloed op Nederland Twee. Het heeft erg veel bij mij los gemaakt. Met name in verband met mijn brief 20040424 Friso boppe aan Drs Tjitse Breuker te Groningen. Opmerkelijk is dat Friso volgens de heer Duco Sickinghe (CEO van Telenet in België) drie dagen voor zijn huwelijk naar Mechelen is gegaan, de geboorteplaats van Heydanus. In het flatgebouw boven het winkelcentrum Dukenburg waar ik een groot deel van mijn leven heb doorgebracht en waar het secretariaat van de  Stichting Cervantes Benelux is gevestigd hangt een grote foto van De Oude Delft waar Friso tijdens zijn studie in Delft in het studentenhuis heeft doorgebracht. De herdenkingsdienst werd gehouden in De Oude Kerk waar hij met Prinses Mabel is getrouwd. Daarvan ontving ik van hen nog een mooie dankbetuiging gericht aan de Stichting Cervantes Benelux. Vermeld in 20040905 Bronsgroen eikenhout en 20040914 Plus Ultra. Er waren 800 gasten waaronder dominee Carel ter Linden, secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties, aartsbisschop Desmond Tuto uit Zuid-Afrika, Prins Haäkon van Noorwegen en zijn zus Merte-Louise en haar man, Prinses Margarita en haar echtgenoot Tjalling ten Cate, Prins Hassan van Jordanië en Minister-President Mark Rutte van Het Koninkrijk der Nederlanden, Prinses Irene en haar zoon Carlos, Prinses Christina met haar twee kinderen Juliana en Bernardo, Prinses Beatrix, Prinses Mabel met dochters Luana en Zaria, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, de familie Van Vollenhoven, Prinses Carolina en echtgenoot Albert Brenninkmeijer, Prins Constantijn en Prinses Laurentien. Ik ben onder de indruk van de woorden van Willem-Alexander met het thema Storm is over en Healing and Reconciliation zoals ik daar persoonlijk tegenaan kijk. Het zingen van “Waar werd oprechter trouw dan tussen man en vrouw ter wereld ooit gevonden? Twee zielen gloeiend aaneengesmeed, of vastgeschakeld en verbonden in lief en leed vond ik mooi gekozen. Ik ontving gisteren namelijk een berichtje van Thomas Triebels dat hij van zichzelf vindt dat hij een koninklijke onderscheiding verdient. Ik kan dat nu plaatsen gezien het gestelde in 20100914 Dr Dofferhoff en communicatie met Thomas Triebels. Ik heb daar gisteren alsvolgt op gereageerd: 15:38 “Daar durf ik niets over te zeggen Thomas. Ik had voor mijzelf ook al lang een koninklijke onderscheiding verwacht vanwege mijn bijdrage aan de verbetering van de relatie tussen Nederland en de Spaanstalige wereld. Als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux. Maar het schijnt dat je daarvoor moet worden voorgedragen. Zoals je weet heb ik een hele tijd goed contact gehad met de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden. Ik ben er zelfs jarenlang buitengewoon lid van geweest totdat in Alkmaar de statuten werden gewijzigd. Maar toevallig is een familielid van mijn oudste zoon daarvan nu de voorzitter: Jonkheer Pieter de Savornin Lohman . Dan wordt het direct een stuk moeilijker omdat er dan gauw de geruchten gaan dat er vriendjespolitiek in het spel is. Nepotisme heet dat. Mijn correspondentie met die vereniging is ontstaan nadat ik in september 1996 door de secretaris, de heer Steurbaut, in Paleis Het Loo door de Kanselarij der Nederlandse Orden ben rondgeleid en hij mij daarna heeft gevraagd “Mijn Heer Van der Heyden bent U van plan om het hele land over te nemen?” Waarna ik hem heb geantwoord “Ik laat het graag aan anderen over, maar dan moeten het wel goede zijn”. Hij was de week ervoor nog met Willem-Alexander naar Sint Petersburg geweest en was het wel eens met mijn antwoord en op zijn vraag “En wat bent U nu van plan om te gaan doen?” heb ik hem geantwoord “Prinses Diana helpen met de opvoeding van Haar kinderen”. Dat vond hij ook een goed idee. En aldus geschiedde. Dat heb ik Diana ook laten weten zoals je kunt zien op 19970126 Narional Education Exhibition NOT 1997 en 19970522 Monopoly.

Mijn volledige correspondentie met de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden tref je aan op 1998706 Verzoek om ondersteuning, 20020530 Moed en deugd, 20091107 Dankbetuiging, 20100523 Algemene Ledenvergadering 2010 van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden te Leiden en 20100524 Aanmelding Algemene Ledenvergadering te Leiden. Je ziet wel. Ruzie maken doe ik niet. Zoals je in mijn First State of the Union hebt kunnen lezen dienen partijen die een conflict hebben eerst hun onderlinge problemen te hebben opgelost alvorens ze bij mij aan tafel mogen aanschuiven. Dat heb ik nog van Liesbeth geleerd in Noordwijk. Uiteindelijk ben ik de voorzitter. Hartelijke groet, John”.