SPECIAL REQUEST EN NEUDE 30C TE UTRECHT

Aan: Drs E.H. Halbertsma CC Mr.Drs. Marc van Hoorn, Thomas Triebels.  Liesbeth, 17:34 Terug van DE TIENDE RONDE in Spa Príncipe. Ik had de hele sauna voor mijzelf. Zo had ik het mij in Londen ook voorgesteld toen Diana nog leefde. Vandaag gaat de aandacht op mijn website uit naar 19980421 Doorbraak!!!, 20000831 Vandaag is het begonnen, 20010101 Acht jaar Paars en Oranje, 20010226 Drakonisch, 20020313 Kansrijk bedrijf, 20020518 Nog iets vergeten en 20051201 Brief E1000 aan Liesbeth. Zoals je weet heb ik in 1983 voor het Nationaal Instituut voor Onderwijs en Wetenschappen (NIOW-Talen B.V.) een huis-aan-huis-krant laten verspreiden bij 3,3 miljoen gezinnen in Het Koninkrijk der Nederlanden met de uiteindelijke bedoeling een cursistenaantal van 7000 te bereiken. Die krant is toen ontworpen door mijn districtleider Ben Flore in Goes in  Zeeland als beschreven in 1981-1987. De actie had toen niet het beoogde resultaat. Ik stel thans vast dat mijn provider in Purmerend op haar homepage als bericht vermeldt: “IS Group steunt 3FM Serious Request” en “LET’S CLEAN THIS SHIT UP”. Ik heb de beelden deze maand gezien van het glazen huis dat ik mij nog kan herinneren uit de tijd dat het op de Neude stond in Utrecht. Deze keer in Leeuwarden. Het blijkt een actie te zijn ten behoeve van Het Nederlandse Rode Kruis. Hierin vervult Prinses Margriet een belangrijke functie evenals Diana, Prinses van Wales in 1997. Ik zie hierbij een belangrijk verband met mijn Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Die ‘shit’ is namelijk in 1983 ontstaan en de Baak werd toen geconfronteerd met dezelfde automatiseringsproblematiek als het bedrijf waarvoor ik toen de operationele directieverantwoordelijkheid droeg. Oorzaak van het probleem was een structureel gebrek aan communicatie tussen de samenwerkende partijen als beschreven in mijn brieven 20090316 Business Model, 20090316 Verslag aan Jan Bloem, 20090323 Pied à terre in Nederland, 20090324 Dilemma’s te lijf, 20091004 Verslag aan Jan Bloem, 20090516 De crisis te lijf, 20090707 Verfilming “Engel op De Brug” en 20090811 Afspraak met Wim Lindner. Wij hebben samen al meer ‘shit’ opgeruimd. Dus moet het nu ook weer lukken. In dit verband heb ik een chronologisch overzicht samengesteld van mijn correspondentie waarin de Neude in Utrecht is vermeld vanaf 19960728 Dankbetuiging aan de Directie van Instituut Blankestijn tot en met 20101025 Van Buitenveldert tot Buitenkaag.