JAN BOUWMAN EN DE ORDE VAN DE DAG

Aan: Drs E.H. Halbertsma CC Mr.Drs. Marc van Hoorn, De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux. Liesbeth, Na verzending van 20131216 Bijzondere aandacht voor mijn Brieven aan Breuker  ga ik nu weer over tot de orde van de dag en loop opnieuw de documenten na die op dit moment de aandacht hebben. Financiële Paragraaf:  1.939,33. Dit heeft betrekking op de administratieve werkzaamheden van Jan Bouwman als vermeld in 19930310 Afspraken met instituten (1), 19930318 Afspraken met instituten (2), 19981026 Chili con carne, 19990819 Hotel De Botel, 20000705 Op één lijn, 20031101 Halloween, 20050131 Beursintroductie, 20050404 Hart van De Organisatie, 20050528 Mijn laatste brief uit Nederland aan Liesbeth voor mijn vertrek naar Spanje en de zomer van 2005, 20061203 David, Paula and Mary, 20100305 Onkosten 2009 en 20100928 Vragen aan Drs E.H. Halbertsma.