DE ZESDE RONDE: MIJN FAVORIETE WERKPLEK

Aan: Drs E.H. Halbertsma CC Mr.Drs. Marc van Hoorn, De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, Thomas Triebels. Liesbeth, Ik begin deze dag weer met het vaststellen van de documenten die thans in de belangstelling staan terwijl ik AEGON aan de lijn heb omdat ik mijn lijfrente van deze maand nog niet heb ontvangen. Oorzaak de maand december wordt in januari overgemaakt in verband met de afsluiting van het boekjaar. In dit verband constateer ik ook bijzondere aandacht voor hier niet nader genoemde computerinput.  Als spin in het web kom ik graag terug naar Het Koninkrijk der Nederlanden. Mijn favoriete werkplek is afgebeeld op 20090825 Residentie Engelenburg. Maar ik neem ook genoegen met een soortgelijke werkplek in Paleis Soestdijk als jij dat kunt regelen. Vanmiddag breng ik vanaf 16:00 wederom een bezoek aan de ‘spa’ naast  Diana’s Real Estates.