WIE IS DE MOL?

Na verzending van 20140130 Frankenstein aan De voormalige Stratutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak CC Pepita Figueras te Rotterdam en Mr.Drs. Marc van Hoorn constateer ik op mijn website bijzondere aandacht voor 19960414 Uw brief d.d. 12 april 1996 aan Het Bestuur van de Vereniging Spaans op School en 19960414 Notulen van de bestuursvergadering. Vanavond wordt op Nederland 1 het programma Wie is de Mol uitgezonden. Hierbij moet ik altijd denken aan John de Mol van Endemol. Daarom heb ik een overzich samengesteld van mijn documenten waarin Endemol  is vermeld vanaf Cervantes Produkties en Cervantes Televisie tot en met 20120617 Griekse Parlementsverkiezingen en Portugal -Nederland.