KONINLIJK BEZOEK AAN COLOMBIA, PERU EN ALKMAAR

Liesbeth, Vandaag gaat de aandacht op mijn website uit naar Prinses Diana Stadion. In dit verband stond Blauw Bloed van gisteravond geheel in het teken van het bezoek van Koningin Máxima aan Colombia en Peru en van Koning Willem-Alexander aan Alkmaar. Het is een schitterende reportage geworden die ik graag aan het nageslacht zal nalaten. Ik beschouw dit ook als de selffulfilling prophecy die wij al vanaf het begin van onze samenwerking voor ogen hebben gehad en als een direct gevolg van het loopbaanadvies dat jij mij in 1991 hebt laten geven door Bert Schaake. In die tijd was een bezoek aan Colombia nog niet verantwoord. De toen vigerende problematiek in dat land vroeg om een structurele oplossing die ik met toenmalig directeur Jan Wilzing van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) heb besproken binnen het kader van Strategisch Perspectief 2000. Dat verhaal gaat al terug naar het eerste advies dat mijn Nieuw Elan-coach Teun Leuftinck uit Hummelo mij in 1989 tijdens een wandeling over de Koningin Astridboulevard in Noordwijk heeft gegeven om eerst mijn “tuintje te wieden”. Dat is inmiddels gebeurd. Vervolgens heb ik aangedrongen op het investeren in positieve ontwikkelingen. Mijn indertijd beoogde Argentijnse beleidsmedewerkster verricht op dat gebied thans voortreffelijk werk. Ik heb Máxima steeds op het oog gehad als bruggenbouwer tussen Het Koninkrijk der Nederlanden en de Hispanidad. Het zal met name mijn Peruaanse vriend en collega Luis Chirinos deugd doen dat zij een nuttig bezoek aan zijn geboorteland heeft gebracht. Daarom zond ik hem vandaag het volgende bericht:

“10:31 ¡Hola Luis! Nuestra Reina Máxima del Reino de Los Países Bajos acaba de dar una visita a tu país natal. Tengo el gusto de enviarte el reportaje de esta visita en Blauw Bloed (Sangre Azul) de este fin de semana. Un saludo afectuoso, John.” Ik moet er nog wel even aan wennen dat zij thans met Majesteit wordt aangesproken. Maar het begin is er. Prins Carlos maakte al een zinspeling op de opmerking van Herman Wijffels: De weg vooruit is nooit de weg terug.  P.S. Het was al bij al wel een goed idee van mijn voormalige echtgenote in 1989 om met jou één lijn te trekken.