CVZ EN SLOTVERKLARING

Bezoek gebracht aan kapper Jan Carlos uit Venezuela en het koffie-uurtje van de NCCS in Bora Bora. Ik heb er intensief van gedachten gewisseld met een voormalige politieman/marechaussee uit Heerhugowaard en met een mevrouw uit Aerdenhout. Met name over onze ervaringen in de regio Kennemerland. Naar aanleiding van mijn telefonisch verzoek ontving ik van mw. Drs. I.A.M. Hensen, Hoofd Afdeling Verzekering Burgers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in Diemen een kopie van de definitieve jaarrekening over 2012. Het origineel heb ik nooit ontvangen. Het betreft besluitnummer ES010325212D1 en geeft aan dat ik hen EUR 99,10 moet betalen. Hun referentie is 471109HEYD ID:01032521 06716730.DOC. De code 471109HEYD treffen wij aan in 19990320 Cervantes Recruitment and Selection. In dit verband constateer ik dat het CVZ onder meer is vermeld in 20100507 ICB/1032521, 20100512 Nick Clegg Vice Prime Minister of the United Kingdom, 20100908 Wat is er precies gebeur met Prinses Diana in de nacht van 14 op 15 juli in Saint Tropez?, 20100930 Eenheid, Vrijheid en Verantwoordelijkheid, 20100930 Het Motto, 20111031 Betelingsherinnering en de economische ontwikkeling in de Regio Arnhem-Nijmegen en 20120711 Hartbewaking. Het verschuldigde bedrag inzake besluitnummer ES01032521212D1 heb ik om 15:33 op de rekening van het CVZ overgemaakt.

SLOTVERKLARING

Terwijl op de Wereldtop in ’s-Gravenhage de slotverklaring wordt gecommuniceerd ga ik weer over tot de orde van de dag teneinde vast te stellen welke documenten thans in de belangstelling staan (gecommuniceerd aan de geadresseerden).