FACTUUR 14011045 BETAALD AAN IS GROUP B.V. IN PURMEREND

Liesbeth,  Ik ontving deze week twee facturen. Op de eerste plaats factuur 14011045 van IS Group B.V. uit Purmerend gericht aan de Crediteurenadministratie ten bedrage van EUR 161,23. Het betreft een herinnering voor klantnummer 40949 d.d. 20-03-14 met vervaldatum 04-04-14. Ik heb geen idee hoever jij thans bent gevorderd met het opzetten van deze crediteurenadministratie (dat is uiteindelijk jouw persoonlijke deskundigheid) maar opnieuw heb ik het bedrag vanmorgen om 11:30 uit eigen middelen overgemaakt in de hoop dat wij binnenkort kunnen overgaan tot de verrekening van mijn in paragraaf 6.4 (en nog uit te werken: 6.5) van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux vermelde ontwikkelingskosten alsmede de hierna door mij verrichte betalingen ten behoeve van onze organisatie. Ik mag immers aannemen dat je in samenwerking met de Baak ook de royalties van mijn boek in een daartoe bestemde rechtspersoon hebt ondergebracht. En ik ga er vanuit dat wij nog steeds een team zijn uitgaande van de woorden van de huidige koningin van Nederland. Ook heb ik mijn jaarlijkse bijdrage ad EUR 24 voldaan aan Vrienden van de Radboud na ontvangst van brief 110870 van mevrouw A.C.M. (Erna) Dikmans. Wij treffen haar aan op 20110930 Een blik in het verleden en vooruitblik op de Alumnidag vasn de Radboud Universiteit en 20111002 Alumnidag Radboud Universiteit groot succes. De woorden van Hans Dagelet als beschreven in 20140506 Vrijheid geef je door hebben grote indruk op mij gemaakt. Hierdoor ben ik ook weer op bed gaan liggen met de vraag wie er voor mij zal gaan zorgen als ik onverhoopt hulpbehoevend word. Maar geïnspireerd door dezelfde woorden ben ik vanmorgen ook weer opgestaan en gezien dat Calm after the storm doorgaat naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. Hierbij denk ik vanzelfsprekend aan 19970806 Storm is over en 20080218 Eindelijk rust in De Zevende Hemel? beste Maagd: U kunt met verbluffende helderziendheid te maken krijgen of een merkwaardige intuïtie. Emoties kunnen u de baas worden, waardoor uw oordeel ernaast zit of partijdig uitvalt. Blijf in contact met het leven van alledag en strijd tegen humeurigheid. Schorpioen: U kunt wat overgevoelig zijn en u kwetsbaar voelen. Deze gevoelens zullen steeds heftiger worden en een climax bereiken. Iemand die een belangrijke rol in uw leven speelt kan een omstreden of uitdagende opmerking maken die u diep raakt.  Dat is goed gezien door de astroloog, maar desondanks ga ik toch weer over tot de orde van de dag teneinde vast te stellen welke documenten thans in de belangstelling staan.