TERUGBLIK OP DE EUROPESE PARLEMENTSVERKIEZINGEN EN AFWIKKELING JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE ZAKEN

Aan: De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak CC Het Bestuur van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en overige belanghebbenden.

Vandaag komt Diana Frances Spencer in beeld inzake mijn delegatiebesluit in 1997. Ik ben met dit bericht daarom iets later begonnen dan te doen gebruikelijk. Ten gevolge van het inspannende weekend had ik vanmorgen wat rust nodig en heb tot elf uur uitgeslapen en ben daarna naar het centrum van de stad gewandeld. Bij een kiosk aan de Plaza Costa del Sol las ik op de voorpagina van De Telegraaf dat veel Eurosceptici deel gaan uitmaken van het nieuwe Europarlement. Ik heb daarvoor in 1999 al gewaarschuwd. Met name de uitbreiding met Oost-Europese lidstaten heeft een nadelig effect opgeleverd voor onze economie. Bovendien is communicatie een eerste vereiste bij een integratieproces. INTEGREREN BEGINT MET COMMUNICEREN. Ik spreek en versta zes Europese talen. Maar nu word ik regelmatig geconfronteerd met mensen die ik absoluut niet kan verstaan. Gelukkig spreken de meeste Russen hier ook Spaans. Maar de Russische Federatie behoort niet tot de Europese Unie. De problemen zijn indertijd veroorzaakt door de toenmalige LPF-fractie toen zij naar het voetballen gingen kijken op het moment dat er over die uitbreiding moest worden gestemd en zij de mogelijkheid hadden om van het Nederlandse vetorecht gebruik te maken. Ook acht ik de inmiddels overleden voormalige Minister-President Jean-Luc Dehaene van Het Koninkrijk BelgiĆ« als hoofdverantwoordelijke voor het afwijkende gedrag jegens het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux, Business Plan Instituto Cervantes England and Wales en Plan de Empresa Cervantes Holding Limited. Van de hiervoor verantwoordelijke regeringsleiders Kok, Dehaene, Juncker, Blair en Aznar stapte Dehaene al direct van zijn fiets tijdens het Verdrag van Amsterdam in 1997. Inzake de komende zittingsperiode van vijf jaar Europees parlement kunnen wij van deze vijf heren alleen nog rekenen op de heer Jean-Claude Juncker uit Het Groothertogdom Luxemburg. Ook heb ik vertrouwen in Guy Verhofstadt. In Spanje heeft de Partido Popular opnieuw gewonnen en komt met 16 zetels in het Europees Parlement.  Ik verwacht dus dat LUIS DE GRANDES PASCUAL UIT CASTLLA LA MANCHA in Brussel terugkeert. Hij stond als nummer vier op de kieslijst. Ik hoop dat Alexander Pechtold voor zijn vierde zetel een kandidaat heeft die de belangen van het Instituto Cervantes Benelux kan behartigen beste Maagd: Let scherp op kansen die u tijdens gesprekken worden geboden. Het zal u motiveren om voort te bouwen op de kennis die u in de loop der jaren hebt vergaard en kan de basis leggen voor een toekomstige win- win situatie. Dat moet nu wel lukken. Schorpioen: U bent doorgaans rationeel en redelijk en dat zal ertoe bijdragen dat u zich niet zult laten afleiden. Verzamel data en verspreid informatie; zet door als contacten aanvankelijk moeilijk tot stand komen. Op den duur zult u succes hebben. Dat denk ik ook. Daarom ga ik nu weer over tot de orde van de dag teneinde vast te stellen welke documenten thans in de belangstelling staan (gecommuniceerd aan geadresseerden).