HAYE

Aan geadresseerden. Hebben jullie een idee waarom Harry Mens in Business Class de achternaam van Haye van der Heyden niet durft uit te spreken? Haye heeft tegenwoordig een eigen column in zijn programma. Hij is een broer van Chris van der Heijden die afgelopen donderdag de inhuldigingsplechtigheid van Felipe VI van commentaar voorzag.  Beide heren doen mijn slogan “Daarom ging hij vaak naar Leiden. Voor het Paars van Van der Heyden” eer aan. Ongeacht  of onze familienaam met een “y” of met “ij” wordt geschreven. Ik vind echter wel dat het nu hoog tijd wordt dat Harry Mens ons uitnodigt in zijn programma om openheid van zaken te geven inzake het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en Business Plan Instituto Cervantes England and Wales. Thomas Triebels heeft naar zijn zeggen regelmatig telefonisch contact met hem en heeft mij laten weten dat hij de laatste tijd geen emails meer heeft ontvangen van mij. Ik reken er dus op dat wij binnenkort weer samen in Het Elfde Gebod vertoeven bij Harry aan tafel. De Bentley Bar is wat mij betreft nog steeds een geliefde plek met goede herinneringen.  Vanuit die achtergrond ga ik nu weer over tot de orde van de dag teneinde vast te stellen welke documenten op mijn website thans belangstelling genieten (gecommuniceerd aan geadresseerden).