DRS B. WOELDERINK EN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN

Aan: De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak CC Mr.Drs. Marc van Hoorn

Liesbeth, In 1996 heb ik in verband met de tentoonstelling Uit Koninklijk Bezit in het Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch deelgenomen aan een lezingencyclus onder leiding van Drs B. Woelderink, directeur van het Koninklijk Huisarchief te ’s-Gravenhage. In dit verband memoreer ik graag mijn documenten waarin de heer Woelderink is vermeld vanaf 19960204 Uw brief 95/1438/M-95-4 aan Commissaris van Politie W.J.M. Velings te Nijmegen tot en met 20110123 Verstrekte exemplaen Letters to Diana, Princess of Wales beste Maagd: Maak een eind aan spanningen door er op uit te gaan met een stel vrienden of vriendinnen. Tijdens een bijeenkomst kunt u kennismaken met tenminste één bijzonder iemand, die een belangrijke rol in uw leven kan gaan spelen. Schorpioen: Er zijn extra handen beschikbaar als de nood aan de man is. Iemand met invloed kan zijn opwachting maken en u behulpzaam zijn bij het doorgeven van precies de juiste informatie op het juiste tijdstip. Wees niet te verlegen diens hulp te vragen. Daarbij denk ik op de eerste plaats aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander van Het Koninkrijk der Nederlanden. Vanuit deze achtergrond ga ik nu weer over tot de orde van de dag teneinde vast te stellen welke verbindende elementen thans in de belangstelling staan: 20090730 Mi Buenos Aires Querido20090802 Dagexcursie naar Ronda en Setenil20071008 Petra Koek en 20110731 Feyenoord – FC Málaga: Sneek: Genealogie Familie Halbertsma vanaf Buwe Hiddes, Genealogie Familie Halbertsma vanaf Henriëtta Johanna (1870 – ), Genealogie Familie Halbertsma vanaf Dr Klaas Tjalling Agnus (1911), Grenealogie Familie Halbertsma vanaf Eeltje Hidde (1940), Genealogie Familie Halbertsma vanaf Hendrik (1899). Tot ziens in Soestdijk.