OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN AAN MÁXIMA VAN ORANJE-NASSAU

11:20 Bezoek gebracht aan Dr Frank Buster. Ik heb hem in kennis gesteld van mijn besluit om mijn bevoegdheden als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux per heden over te dragen aan mevrouw Máxima van Oranje-Nassau. De uitslag van het onderzoek naar de lever is gunstig.  Er zijn op de echoscopie geen afwijkingen geconstateerd. Op mijn website gaat de aandacht thans uit naar ’s-Hertogenbosch beste Maagd: Een overeenkomst waarover u al geruime tijd nadenkt bereikt binnenkort het punt dat u moet beslissen of u verder gaat of het roer moet omgooien. Vergeet het heden niet als u investeert in de toekomst. De angst uw onafhankelijkheid te verliezen kan te groot zijn. In dit verband heb ik in 19970807 Brief 3 geattendeerd op jouw “aanvullende eigenschappen”. Jij kunt  mijns inziens in juridische zin vanuit jouw eigen consultbedrijf blijven werken in Soestdijk.  Maar laat dat maar even checken door Van Amstel. Schorpioen: Zorg dat uw eerlijkheid onomstreden is als u geldzaken voor anderen behartigt. Verwerf het respect van uw omgeving door te leven volgens uw eigen normen; als u die nu oprekt zult u op meer punten terrein verliezen dan u lief is. Dat is goed. Bij overdracht van bevoegdheden hoort ook een verrekening van de gemaakte kosten. Deze zijn vermeld in mijn Financiëke paragraaf. Met jouw accountancy-achtergrond ben jij mijns inziens de juiste persoon om die op de juiste wijze te verrekenen als dochter van Eefke Meyburg. Vanuit deze achtergrond ga ik nu weer over tot de orde van de dag teneinde vast te stellen welke documenten thans in de belangstelling staan. (gecommuniceerd aan geadresseerden)