SPAANS LEVENDE TALEN EN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX

Aan: Voorzitter Judit Richters van de Vereniging van Leraren in Levende Talen en vicevoorzitter Blanca Cano González tevens voorzitter van de sectie Spaans van Levende Talen, CC Drs M.F.A. van der Heijden, De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak

Dear Blanca en Judith, Ik heb Levende Talen Magazine September 2014 met de huidige Minister van Onderwijs en Wetenschap in het Koninkrijk der NederlandenJet Bussemaker  uit Capelle aan den IJssel – op de voorpagina en de pagina’s 4 tot en met 9 in goede orde ontvangen in Torremolinos. Dank daarvoor. Met veel genoegen heb ik vastgesteld dat jullie thans zowel het voorzittersschap als het vice-voorzittersschap van de vereniging bekleden. Ik hoop vanaf heden op een vruchtbare samenwerking te kunnen rekenen. Vandaag heb ik de ledenlijst van de sectie Spaans eens doorgelicht en heb daarbij onderstaande opstelling gemaakt.

4 instellingen: Fuentes Cursus Spaans;  Vamos a la Playa; Académica Utrecht; Asesoría Países Bajos.

Ik heb min of meer de onderstaande 138 leden herkend ofwel geïdentificeerd met hun namen en 25 ongeïdentificeerde emailadressen (gecommuniceerd aan geadresseerden). Inclusief johnvanderheyden totaal 4 + 138 + 25 = 169 emailadressen

Het lijkt mij goed om van alle leden een persoonskaart te maken met alle persoonsgegevens. Collega Ruud van der Zalm van mij en Liesbeth Halbertsma heeft mij op 7 april 1999 op de Baak al geadviseerd om een zogenaamd “smoelenblad” te maken. Dat deden Liesbeth en ik al bij bij Nieuw Elan met onze cursisten. Die persoonskaarten moeten dan zoveel mogelijk informatie bevatten. Bij voorkeur met hun volledige carrièreverloop. Zodat wij samen kunnen besluiten welke leden wij kunnen benaderen om in goed overleg het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux verder vorm te geven in samenwerking met de overige marktpartners die de naam Cervantes in hun vaandel dragen. Daar is op de eerste plaats een stuk stroomlijning voor nodig waarbij versnippering dient te worden omgezet in efficiëntie. Het gaat op de eerste plaats om het creëren van werkgelegenheid en het herstel van de economie. Ook hier in Het Koninktijk Spanje. Hier houd ik het even bij. Maar ik denk dat dit een goede aanzet is voor een nieuwe ontwikkeling waaronder wij samen de schouders dienen te zetten.

Hartelijke groet en tot ziens in Soestdijk. John L. van der Heyden Voorzitter Stichting Cervantes Benelux