OPENBAAR MINISTERIE EN HET MANAGEMENT INFORMATIE SYSTEEM MIS

Aan: De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak CC Mr. Drs Marc van Hoorn

TORREMOLINOS – Na verzending van 20141208 Jeroen Krabbé geëerd in Amsterdam  heb ik een overicht samengesteld van mijn documenten waarin het Openbaar Ministerie is vermeld beginnend met 19950512 Brief van 22 april 1995 ter attentie van de Officier van Justitie te Utrecht en eindigend met en 20100531 Snelheidsovertredingen op Koninginnendag 2010 Ter attentie van het Openbaar Ministerie te Utrecht. In dit verband herhaal ik mijn in 20040518 Kersen eten vermelde slogan

IN ZEIST  IS MEN NIET TE BENIJDEN

MEN LAAT ZICH DAAR WEL EENS MIS LEIDEN

MIS is de afkorting van Management Informatie Systeem. Ik heb de eigenaars van website www.maxima.nl laten weten dat ik daarvoor belangstelling heb. Vanzelfsprekend als voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux. Zodra de stichting over voldoende stichtingskapitaal beschikt en Máxima mijn functie als voorzitter overneemt kan zij er zelf gebruik van maken. Maar wij dienen dan wel samen de inhoud van die website samen te stellen. Vanuit deze achtergrond ga ik nu weer over tot de orde van de dag en stel daarbij vast dat de aandacht thans uitgaat naar 19980330 De kikker en de molen van La Mancha: 19980322 Shut up Al Fayed.

Tot ziens in Soestdijk John L. van der Heyden

Voorzitter Stichting Cervantes Benelux

P.S. Antonio Banderas woont ook in Benalmádena