35 JAAR NCCS

Aan: Het bestuur van de Nederlandse Club Costa del Sol CC De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak, Mr. Drs Marc van Hoorn

Geacht Bestuur, Torremolinos – Zojuist heb ik mijn betaling verricht voor mijn deelname aan de viering van het 35-jarig bestaan van de Nederlandse Club Costa del Sol. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u hiermee in kennis te stellen van aangehecht bericht dat ik op 11 december jongstleden namens de Spaanse Minister-President heb ontvangen. Ik hoop in het jaar 2015 op uw volledige medewerking te kunnen rekenen bij de uitvoering van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux. Tot ziens in Soestdijk John van der Heyden ofwel Johannes Lambertus van der Heijden van den Broek Voorzitter Stichting Cervantes Benelux

Bijlage: 20141211PRESIDENCIA.pdf