EEN BIZARRE DAG MET DE NEDERLANDSE SPOORWEGEN

Deze dag heb ik een bezoek gebracht aan Mr Erik Stegeman van Knijff Merkenadviseurs. Bij aankomst op Utrecht Centraal Station bleek er geen enkele trein te rijden tot in de wijde omgeving. Daarom ben ik vandaaruit met de bus eerst naar Bilthoven gereisd en daar overgestapt op de bus naar Hilversum. Vandaaruit kon ik weer verder met de sprinter naar Weesp. Ondanks de grote logistieke problematiek ben ik daar om 13:00 op het kantoor van Knijff Merkenadviseurs gearriveerd. Ik heb op een prettige wijze met de heer Stegeman kennisgemaakt en hem in kennis gesteld van mijn werkzaamheden vanaf 1968 inzake de ontwikkeling van het Instituto Cervantes. Na bestudering van mijn dossier heeft hij mij geadviseerd mijn tweede depot niet te verlengen aangezien het eerste depot uit 1992 nog rechtsgeldig is tot 2022. Dat advies heb ik overgenomen. Inzake de vestiging van Instituto Cervantes Benelux, de Stichting Cervantes Benelux, Instituto Cervantes Limited in Paleis Soestdijk. heeft hij ons geadviseerd daar te starten met een postadres GAARNE ACTIE. Na dit gesprek heb ik gepoogd een bezoek te brengen aan mijn voormalige IES-partner Paul Karis in Woubrugge. Eerst met de sprinter van Weesp naar Schiphol en vandaaruit naar Leiden. Daar reden geen treinen naar Alphen aan den Rijn waar ik met Paul Karis had afgesproken. Paul is mij toen persoonlijk komen ophalen op de plaats waar jij mij indertijd af en toe kwam ophalen en afzetten in de tijd dat wij in Noordwijk samenwerkten. Ik heb toen meer dan een half uur in de barre kou op dat stationsplein moeten blijven wachten met de nodige gevolgen voor mijn gezondheid. Tegen het grote temperatuursverschil tussen de Costa del Sol en de Hollandse kou is mijn lichaam niet opgewassen gebleken. Dat neemt niet weg dat Paul zo vriendelijk is geweest mij van Leiden naar Woubrugge te vervoeren waar ik de gelegenheid heb gekregen alle belangrijke ontwikkelingen rond de Stichting Cervantes Benelux met hem en zijn echtgenote Jopie te bespreken. Paul heeft mij nadien naar het NS-station van Alphen aan den Rijn gebracht waar er wonder boven wonder om 18:38 een trein naar Utrecht Centraal vertrok.