BILDERBERG

Aan: De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak CC Drs M.F.A. en Ir. R.J. van der Heijden, De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, Mr.Drs Marc van Hoorn

Na verzending van 20160103 Regeren is vooruitzien, een pepermuntje en een prediker uit Lochem wil ik nog even de aandacht vestigen op de Bilderberggroep omdat ik daar regelmatig berichten van heb ontvangen. Bilderberg is vermeld in onderstaande documenten (gecommuniceerd aan geadresseerden).  

 Tot ziens in Soestdijk John van der Heyden ofwel Johannes Lambertus van der Heijden van den Broek Voorzitter Stichting Cervantes Benelux