FACTUUR 201645 VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND BETAALD

Aan: De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak, CC De Voorzitter en aanstaande Voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, Mr.Drs Marc van Hoorn

Na verzending van 20160114 Documenten d.d-15. Januari vanaf de oprichting van het Instituto Cervantes en de honderdste Vierdaagse van Nijmegenheb ik een bezoek gebracht aan Malaga (busstation) en Spa Príncipe in Benalmádena Costa. V. Torremolinos met bus M110 15:26. A. Malaga 16:00 V. Malaga 16:17 A. Benalmádena Costa. 17:00 V. 19:25. Bij thuiskomst vond ik in mijn brievenbus een in ’s-Hertogenbosch afgestempelde enveloppe met factuur 201645 van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland ten behoeve van Instituto Cervantes Benelux (aangehecht). Deze factuur heb ik om 20:30 uit privemiddelen betaald. Het wordt nu tijd dat er geld komt in de kas van de Stichting Cervantes Benelux gezien alle ontwikkelingskosten die ik vanaf 1992 heb gemaakt. Uiteindelijk doe ik dit werk uit puur idealisme met het doel om de leden van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland en hun leerlingen/studenten aan het werk te helpen. In dit verband memoreer ik mede ten behoeve van het bestuur van de  VDSN mijn verzoeken terzake als vermeld in mijn brieven aan de deelnemers van het Congres Spaans op 27s eptember 19970927 als verwoord in brief 19970918 Beleidsplan aan Jan Peter Nauta in Utrecht.

Tot ziens in Soestdijk John van der Heyden ofwel Johannes Lambertus van der Heijden van den Broek – Voorzitter Stichting Cervantes BeneluxAmigo del Rey de España