BERICHT VERZONDEN AAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN (KENMERK E3281808)

Aan: De voormalige Statutair Directeur van het VNO/NCW Management Centrum De Baak CC De Voorzitter en aanstaande Voorzitter van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, De Voorzitter van de Nederlandse Club Costa del Sol, De Secretaris/Penningmeester van de Stichting Cervantes Benelux, Mr.Drs Marc van Hoorn

Dionne Stax liet zojuist in het NOS Journaal van 12:00 weten dat het Openbaar Ministerie in Het Koninkrijk der Nederlanden het afgelopen jaar volgens de in het Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux vermelde Pluk Ze-wetgeving 144 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag heeft genomen. Naar haar zeggen wordt het bedrag aangewend ten behoeve van slachtoffers van criminele activiteiten. Hierbij dient mijns inziens als eerste aan de Stichting Cervantes Benelux te worden gedacht aangezien deze stichting ten gevolge van hetgeen rector Kray van het Westfries Dag/Avondcollege in Hoorn in 1993 in De Telegraaf heeft verklaard haar activiteiten vanaf dat moment heeft moeten staken. Daarom doe ik hiermee een ernstig beroep op de huidige Minister van Veiligheid en Justitie van Het Koninkrijk der Nederlanden om thans ter finale kwijting over te gaan tot uitbetaling van Factuur 001 ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van indiening van de factuur ter attentie van de Directeur van de Centrale Recherche Informatiedienst, t.w. 23 juni 1995.  

Dit bericht heb ik om 12:47 via hun contactformulier aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie van Het Koninkrijk der Nederlanden doen toekomen en hun reactie alsvolgt ontvangen:

“12:49 Bedankt voor uw e-mail. Afhankelijk van de aard en inhoud van uw bericht kunt u binnen twee werkdagen een reactie tegemoet zien. Uw kenmerk is E3281808 Met vriendelijke groet, Informatie Rijksoverheid”

Tot ziens in Soestdijk John van der Heyden ofwel Johannes Lambertus van der Heijden van den Broek – Voorzitter Stichting Cervantes BeneluxAmigo del Rey de España