GELOVEN MOET JE LEREN

Na verzending van 2017/01/08/nieuwjaarsreceptie-van-de-nederlandse-club-costa-del-sol/ heb ik deelgenomen aan de eerste kerkdienst van de Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Costa del Sol onder leiding van Ds Jelle Loosman uit Breda. In dit verband citeer ik hun contactblad nr. 214: “Kennismaken met Jelle Loosman en Ina Tanis. Een Urker en een Goeree-Overflakkeese in de pastorie aan de Costa del Sol. Een domineeszoon en een boerendochter. Al 45 jaar een goede combi, vinden ze zelf. Hij. Uit een Urker geslacht. Oudste van een gezin met 8 kinderen. Opgegroeid in pastorieën op Flakkee, in Friesland, Bodegraven en Scheveningen. Studie theologie in Amsterdam, speerpunt: missiologie en oecumenica. Wilde de zending in. Het werd in 1975 een gemeente in het Drentse Vries en daarna tot 1986 Oud Beijerland, onder de rook van Rotterdam. Allebei forensengemeentes met kleurige kerkdiensten en veel jongeren. Toen trok de keerzijde van de medaille: de buitenkerkelijke wereld van het ziekenhuis met zijn lief en leed. Waar geen vaste kerkelijke manieren en gelovige patronen zijn. En waar geloof en hoop steeds bevochten moeten worden. Maar waar protestanten en katholieken wel als toevallig èn vanzelfsprekend woord en brood delen. Zo ontstaat er even toevallig als vanzelfsprekend diepe betrokkenheid op God en mensen. Dat leverde tussen 1986 en 2007 ruime pastorale ervaring op als geestelijk verzorger in een door fusies steeds groter wordend ziekenhuis in Breda. Nog steeds is de stad Breda ons thuis, met zijn prachtige omgeving om te wandelen en te fietsen. En met onze PKN-wijkkerk in Ginneken, waar iedere zondag het woord wordt gehoord en brood en wijn worden gedeeld als voedsel voor onderweg. Met 60 jaar gepensioneerd, was er ruimte voor 5 jaar brede inzet bij de start van de Nederlandse geloofsgemeenschap in Alanya, Turkije. Een bijzondere ervaring als predikant in een moslimland. Na Turkije verder via het IPNZE, dat een band vormt tussen de kerken in Spanje, Portugal en Turkije. Dat bracht ons in 2014 naar Gran Canaria en later tot twee keer toe naar Dénia. Van Urk en Amsterdam naar Turkije en Spanje: geloven is wereldwijd, oecumene zonder grenzen. Zij Geboren op een boerderij uit 1669 in het mooie Ouddorp ZH. Na de Mulo aan het werk in een ziekenhuis in Breda. De vleugels uitgeslagen naar Amsterdam. Daar als jonge meid 5 jaar koster in de Raphaëlpleinkerk. Naar Drenthe, de pastorie in met man en kind. HBO-studie theologie opgepakt in Assen en afgerond in Rotterdam. In die omgeving 12 jaar werkzaam binnen de kerken in jeugd- en jongerenpastoraat: kerkenraden, jeugdouderlingen en catechesemedewerkers begeleiden en trainen. Daarna een andere tak van sport. Stafmedewerker in het vormingscentrum van een klooster bij Breda: vrouwengroepen leiden, armoedebeweging ondersteunen, cursussen geven rond levensverhaal en zingeving. Tot het klooster sloot wegens ouderdom van de paters. Toen kwam de cirkel rond met nog 6 jaar pastoraal werk in de Gereformeerde kerk van Barendrecht. Een kleurrijke loopbaan van boerderij tot pastorie. Zoals zoveel vrouwen uit de naoorlogse generatie in een zelfbevochten combinatie van gezin, studie en werk. Samen Al meer dan 45 jaar. Met 4 kinderen plus 4 schoonkinderen en 7 kleinkinderen als cadeau. Later kwam er nog een dochter bij in ons gezin. Met man en nu 4 kinderen. Tel uit je winst. Ook samen: een leven van geloofsontwikkeling, van traditie naar ruimte, van hoofd naar hart en handen, van weten naar vertrouwen en doen. Een integratieproces waarbij de ervaringen met leer en leven, met kerk en wereld, hun plaats krijgen in samenspel met God en mensen. En naast gezin en werk al jaren een gedeelde vrijetijdspassie: samen de bergen in, meestal de Zwitserse Alpen. Wat dat betreft nemen we de bijbel heel letterlijk: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?” (ps. 121). Meerdaagse tochten met overnachting in hoge berghutten en na de grootste inspanning voor lijf en leden genieten van het uitzicht op de top. In alle jaargetijden, ook in de winter op sneeuwschoenen de eenzame pracht van de bergen in. We hebben ons al voorbereid op voettochten in het achterland van de Spaanse Costa’s. Uitdagingen liggen overal, in de natuur, in de samenleving, in de kerk. Ook aan de Costa del Sol.”

Het thema van de preek betrof de doop. Ik ben gedoopt in de Johanneskerk aan de Hazenkampseweg in Nijmegen en mijn beide zoons in de kerk in Beuningen. Dat heb ik gefilmd. Ik maak hierbij geen onderscheid tussen protestant en katholiek omdat het gaat om hetzelfde ritueel dat door Johannes de Doper is ingesteld. Na deze dienst ben ik met Mr.Drs Marc van Hoorn naar de nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Club Costa del Sol gegaan. Het was een bijzondere bijeenkomst waarbij de gasten konden plaatsnemen aan een groot aantal ronde tafels. Aan elke tafel zaten twaalf gasten. Aan mijn tafel had ik de heer Henk Flederus aan mijn linkerzijde. Het King Arthurmodel is daarbij weer volledig tot leven gekomen. Mijn verslag is te zien op 201701081 NCCS Nieuwjaarsreceptie Hierbij waren Ds Jelle Loosman en zijn echtgenote eveneens aanwezig. Zij zijn in het allerlaatste fragment van mijn opname nog even in beeld gebracht beste Maagd: 9 januari 2017: U kunt vandaag iets beleven wat u zich over jaren nog zult herinneren. Let op uw tellen. Iemand met wie u zaken doet kan er dubieuze praktijken op na houden. Hecht niet te veel waarde aan hetgeen anderen zeggen. Schorpioen: 9 januari 2017: Dwing uzelf niet meer te doen dan u aan kunt. Blijf in contact met vrienden als u ze niet direct kunt spreken. Durf nee te zeggen als u benaderd wordt met extra verzoeken of opdrachten. Spreken in publiek zal u goed afgaan.

Vanuit deze achtergrond memoreer ik mijn gevoerde correspondentie op deze datum vanaf 9 januari 1996 Familiegeschiedenis ter attentie van Liesbeth Halbertsma en 9 januari 2006 Bezoek aan De Engelenburg.