BLAUW BLOED VAN 7 JANUARI 2017

Na verzending 201701117 Stroomstoring in de randstad heb ik naar Blauw Bloed van 7 januari 2017 gekeken op Ik citeer: “Vanaf zaterdag 7 januari 2017 is Blauw Bloed er (na een korte winterstop) weer! We starten het nieuwe jaar met een terugblik op het bezoek van het koningspaar aan Australië en Nieuw-Zeeland. We genieten nog even na van alle hoogtepunten van deze prachtige reis. Buenos Aires Verder werpen we een terugblik op het bezoek van koningin Máxima  aan Argentinië. Zij was in oktober in haar geboorteland als speciaal pleitbezorger van de VN op het gebied van ‘inclusieve financiering’. Máxima bezocht de universiteit waar ze heeft gestudeerd, ontmoette haar ouders en lunchte met de president. Blauw Bloed, 7 januari om 19:25 op NPO2!”  Ik ben Jeroen Snel zeer erkentelijk voor de fraaie terugblik op de reis die ik samen met Léontine en overige leden van de Asociación Europea de Profesores de Español door Argentinië heb gemaakt. Ook de verwijzing naar de Verenigde Naties deed mij zeer veel deugd.