ENKELE IDEEËN INZAKE DE PROMOTIE VAN DE NCCS

Aan: De Voorzitter van De Nederlandse Club Costa del Sol. Beste Jan. Aansluitend aan 20170118 De maatschap citeer mijn bericht van 18:22: “Goedenavond Jan, Hartelijk dank voor deze uitnodiging. Helaas ben ik zondag niet beschikbaar. Hopelijk kunnen de NCCS-besprekingen in het vervolg op zaterdag worden gehouden. Met de vermelde agendapunten ben ik het eens. Inzake de promotie van de NCCS is het goed dat hierover wordt gebrainstormd. Ik zou er graag bij zijn. Maar wellicht kan ik langs deze weg enige feedback geven na ontvangst van de notulen. Fijn dat Peter Langendam die klus nu voor zijn rekening neemt. Veel succes aanstaande zondag en hartelijke groet, John van der Heyden” En 18:53: “Hallo Jan, 21 januari valt deze week op zaterdag en niet op zondag. Ingeval de bespreking aanstaande zaterdag wordt gehouden kom ik met alle soorten van genoegen naar Los Caballeros. Graag jouw reactie, JOHN”. Ik loop hierop vast vooruit uitgaande van jouw uitnodiging.

Uitnodiging aan: 1. Bestuur NCCS: Peter, Dick, Irene, Martin en Jan. 2. Evenementen: Irene, Kitty, Harry, John, Rietje en Frans 3. Redactie: May 4. Gastvrouwen: Marianne en Kitty 5. Leden met muzikale ideeën etc.: Aad Klaris en Frank van Lieshout

Thema: De NCCS in 2017 Wij nodigen u uit om ideeën uit wisselen betreft verder expansie van de NCCS. Plaats van handeling: De Nieuwjaarslocatie Los Caballeros te Benalmádena. Tijd: Zondag 21 januari (?) te 12 uur

Agendapunten: DVH oplage 5000 ter promotie met inlegvel – ALV op deze locatie 0 kosten – Inloop voor NCCS leden in deze locatie op vrijdagmiddag met muziek, met kleine bijdrage, met unieke start – Einde van de winter vieren met een maaltijd Boerenkool of zuurkool met worst – Promotie NCCS Jan van Holstein/Peter Langendam”

Mijn reactie:

DVH oplage 5000 ter promotie met inlegvel Dit doet mij veel denken aan de PR-acties die ik in de jaren 1979-1989 ten behoeve van mijn taleninstituten heb gevoerd. Geïnteresseerden ontvingen dan een brochure met een verzoek tot inschrijving (v.t.i.) alsmede een antwoordenveloppe met antwoordnummer. Deze werden centraal naar mijn kantoor opgestuurd. Nadat ik deze getekende inschrijfformulieren met alle gevraagde persoonlijke gegevens (N.A.W. geboortedatum, adres etc.) had ontvangen stuurde ik hen een bewijs van inschrijving (b.v.i.). Deze procedure is ook toepasbaar op de NCCS. In plaats van een b.v.i dienen zij dan een ledenkaart te ontvangen na ontvangst van het lidmaatschapsgeld. Deze procedure dient via een zeer strak logistiek systeem te verlopen en volledig centraal te worden gecoördineerd. Met deze procedure heb ik gewerkt voor het Frans-Spaans Instituut, Institute of English Studies, NIOW-Talen en de Baak. Het kan een zeer kostbare kwestie worden. Uit ervaring weet ik dat zo’n tien procent op een dergelijke mailing reageerde. Ik ben benieuwd aan wie je die 5000 DVH’s wilt doen toekomen. Goed dat je Maya hebt uitgenodigd. Zij heeft eerder al toegezegd in haar magazines aandacht aan de NCCS te schenken.

ALV op deze locatie 0 kosten Accoord

Inloop voor NCCS leden in deze locatie op vrijdagmiddag met muziek, met kleine bijdrage, met unieke start Daar zul je ongetwijfeld al goede ideeën over hebben ontwikkeld.

Einde van de winter vieren met een maaltijd Boerenkool of zuurkool met worst Leuk idee.

Promotie NCCS Zoals je ongetwijfeld hebt gezien wordt de NCCS vermeld in elk bericht van mij dat dagelijks de deur uitgaat. Hiertoe heb ik een centrale coördinatie toegekend aan mijn collega Liesbeth Halbertsma, voormalig directeur van de Baak. Zij is met name thuis in werkgeverskringen (VNO/NCW). Naast mijn berichtgeving aan jou sta ik ook in verbinding met onderwijsinstellingen als Vereniging van Docenten Spaans in Nederland en de Asociación Europea de Profesores de Español. Ik heb er geen bezwaar tegen als je gebruik maakt van de gegevens die ik heb vermeld in mijn Correspondentie en schriftelijke berichtgeving sinds de oprichting van het Instituto Cervantes Benelux in chronologische volgorde. Ik hoop hiermee al een steentje te hebben bijgedragen aan de uitvoering van jouw plannen.