GENDT BIJ NIJMEGEN

Na verzending van Groeten uit Jerez de la Frontera en Doornenburg heb ik naar de voetbalwedstrijd Feyenoord – NEC (4-0) gekeken en heb ik bijzondere aandacht geconstateerd voor 20 augustus 1993 Het probleem John/Liesbeth. Eigenlijk is dat helemaal geen probleem, maar in die tijd werd daar als zodanig tegenaan gekeken. Ik trek al vanaf 1988 onder alle omstandigheden één lijn met jou en daar ben ik nooit vanaf geweken. Opmerkelijk was vanavond in het weerbericht van het NOS Journaal van 20:00 een foto uit Gendt bij Nijmegen. Deze plaats treffen wij namelijk aan in onderstaande documenten.

5 mei 1996 Gelukwens aan de Prins van Oranje en uitnodiging Inaugurale Rede van Prof.Dr. Philippus Breuker op 31 mei 1996: De in het Nederlands Adelsboek vermelde familie Van der Heyden was in de middeleeuwen heer en meester over het oude Hamaland, dat zich vanuit het Westmunsterland uitstrekte tot de Hanzesteden Deventer, Zutphen en Gendt (Doornenburg).

3 mei 2003 Vruchtbaar weekend: De betreffende groentehandelaar – die regelmatig in Zuid-Afrika vertoeft – was dan ook een goede bekende van Cor Guijt uit Gendt bij Doornenburg, Herman Veenendaal en Jan Snellenburg.

2 augustus 2003 Cervantes Seguros: In dat verband heeft de heer Carlos Saz – zoals vermeld in mijn laatste brief aan de Spaanse Minister-President d.d. 21 mei 2002 – mij op zondag 20 juli jongstleden in Restaurante Toledo in de Calle Libreros te Alcalá de Henares geadviseerd met een kapitaalkrachtig bedrijf in zee te gaan en zijn landgenoten te verbieden nog langer onder de naam van mijn handelsmerk in de Benelux te blijven opereren. Zij hebben immers nog geen eurocent betaald voor het gebruik van mijn handelsmerk, terwijl ik terzake wel over de jurisdictie beschik. Zowel in Utrecht als Brussel. Ik denk daarbij aan een nieuwe bank in Zwitserland. Dan kan de heer Cor Guijt uit Gendt bij Doornenburg, die volgens het boek Verspeelde Energie alleen maar verstand heeft van verzekeren, met de opbouw van het nieuwe verzekeringsbedrijf aan het werk. Er zullen nog wel enkele reclameborden voor dit bedrijf kunnen worden geplaatst in het Prinses Diana Stadion.

6 juni 2004 D-Day: Na een kort bezoek aan het kasteel Zoelen, waar in 1995 The Dragon Vision is geboren, hebben we een kort bezoek gebracht aan Kasteel Doornenburg. Voordien nog even een korte stop gemaakt bij het makelaarskantoor van Cor Guijt in Gendt. Ik stel het op prijs als deze ‘vriend van Vitesse’ zich thans aan de opbouw van Cervantes Seguros gaat wijden. Op de vraag of ik nog op zoek ben naar een nieuwe partner heb ik laten weten dat ik mij terzake vasthoud aan de opmerking die Alex van ’t Hooft terzake aan de bar van Hotel de Baak in Noordwijk heeft gemaakt, alsmede de opmerkingen terzake van Edwin de Beukelaar.

18 december 2005 De Heeren van Nijmegen Het is duidelijk dat mijn voorouders in de middeleeuwen de oprichters waren van steden als Antwerpen, Brugge en Gent. Oorspronkelijk woonden zij op het kasteel te Doornick waar Clovis tot eerste christenkoning is gekroond. Dat is mijn voorgeslacht. Vervolgens hebben zij toen al het model gecreëerd van de huidige Europese Unie door de oprichting van de Hanze. Zij bouwden steden als Lübeck en Wismar en zakten later af naar plaatsen als Deventer, Zutphen, Gendt bij Doornenburg om uiteindelijk de oude Keizerstad Nijmegen hun hoofdvestiging te maken zoals ik heb beschreven in mijn lezing op 24 juli 2003 in Alcalá de Henares.

Woensdag 28 december 2011 Proefrit SEAT Altea Ik werd er al direct ontvangen door twee tijdgenoten van Gillis van der Heyden en heb nog vluchtig een kijkje kunnen nemen in de trouwkapel van het kasteel. Ik heb de daar aanwezige dames ook nog in kennis gesteld van de Slotdag die ik daar in 1995 heb georganiseerd voor de Lionsclub Maarn-Maarsbergen. Beheerder Remie Aleven was niet aanwezig.

Cervantes Verzekeringen: 7.1.20.5 Te verrichten acties Gesprekken openen met het bedrijf in Zwitserland alsmede in ‘de markt’ opererende bankbedrijven. Ook de heer Guijt uit Gendt is welkom. Hij staat vermeld in het dossier Vitesse.