KRASNAPOLSKY

Op de Nederlandse televisie vernam ik dat Hotel Krasnapolsky rond 30 april aanstaande geheel is volgeboekt. Dit is voor mij aanleiding mijn documenten te inventariseeren waarin Hotel Krasnapolsky is vermeld. Daartoe heb ik een lijst samengesteld beginnend met Royal Cerevantes Airlines en Hotels Cervantes tot en met De koffer en de kluis. Het moment is THANS aangebroken dat de NH-groep dient te worden omgezet in NH Hoteles Cervantes. Met verwijzing naar Carrièreplanning ter attentie van Minister Hans Wijers van Economische Zaken van Het Koninkrijk der Nederlanden is hier een schone taak weggelegd voor voormalig Minister van Economische Zaken Hans Wijers. In dit verband verwijs ik naar het artikel op pagina T5 van de Telegraaf van gisteren.

Ik citeer: “Centrale rol Zaken Hans Wijers Van onze parlementaire redactie DEN HAAG, Woensdag Oud D66-minister en voormalig Akzo-Nobel-topman Hans Wijers (62) krijgt een sleutelrol bij de troonswisseling. Hij krijgt de leiding over het Nationaal Comité Inhuldiging. Het lijkt een vreemde keuze een D66’er belasten met een belangrijke functie op een dag waarop de monarchie centraal staat. D66 heeft immers niet zoveel met het koningshuis en de partij wil de macht van de monarch zelfs inperken tot een louter ceremoniële rol overblijft. In Den Haag wordt er echter op gewezen dat Wijers een speciale band met de nieuwe generatie Oranjes heeft. Hij was van 2002 tot 2010 voorzitter van het Oranje Fonds, de goededoelenstichting die als huwelijkscadeau aan het prinselijk paar was gegeven. In die hoedanigheid was Wijers medeverantwoordelijk voor de jaarlijkse uitreiking van de Appeltjes van Oranje waarbij Prinses Máxima zeer nauw is betrokken. De D66’er heeft nu alle tijd om zich te richten op zijn nieuwe functie. Hij bekleedt nog enkele commissariaten, maar is sinds mei vorig jaar geen topman meer bij chemiereus Akzo-Nobel.”