MIJN GEVOERDE CORRESPONDENTIE OP 24 FEBRUARI VANAF MEI 1995

Aansluitend aan mijn gevoerde correspondentie op 22 februari vanaf mei 1995 memoreer ik thans mijn gevoerde correspondentie op 24 februari vanaf 24 februari 1996 Inzake opsporing § 3.13.3. ter attentie van Minister Winnie Sorgdrager van Justitie van het Koninkrijk der Nederlanden24 februari 1997 Faxbericht Uw kenmerk HW/ab/97/062 ter attentie van het Arrondissementsparket Amsterdam24 februari 1997 Brief Uw kenmerk HW/ab/97/062 ter attentie van het Arrondissementsparket Amsterdam24 februari 1997 Correctie ter attentie van het Arrondissementsparket Amsterdam24 februari 1997 Synergie ter attentie van Minister-President Wim Kok van het Koninkrijk der Nederlanden24 February 1997 Report 7 to Diana Frances Spencer – Foundation Princess Diana Fund24 februari 1998 Oplossing financiële problemen24 februari 1998 Initiatieven/processtrategieën ter attentie van Professor Dr. J.G. Knol24 februari 1999 Sir Winston’s Bar24 februari 1999 Uitnodiging ter attentie van mijn voormalige studiecoördinator Frans24 februari 2010 Vierdaagse 2010 ter attentie van Burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen24 februar 2010 Brief aan de Burgemeester van Nijmegen ter attentie van de Heer Johan Agricola van De Engelenburg te Brummen en 24 februari 2010 Brief aan de Burgemeester van Nijmegen ter attentie van Liesbeth Halbertsma.